Na wereldwijd succes, nu ook toepassing Xbloc® in Nederland

3 maart 2015 10:45 - BAM Infra bv

Het Xbloc, het innovatieve golfbrekerelement van BAM Infra, wordt dit voorjaar voor de eerste keer op grote schaal toegepast in Nederland, het land waar het Xbloc is bedacht en ontwikkeld. BAM heeft een licentieovereenkomst getekend voor het gebruik van 12.500 m3 aan Xblocs voor de aanleg van een nieuwe haven in Cadzand-Bad. Het project bestaat uit twee golfbrekers die worden gebouwd met 4m3 en 1.5m3 Xblocs. 

Het Xbloc® is een innovatief en gepatenteerd betonnen golfbrekerelement, dat BAM heeft ontwikkeld voor kustbescherming en golfbrekers. Xblocs kennen een hoge hydraulische stabiliteit en bieden aanzienlijke kostenbesparing ten opzichte van andere golfbrekerelementen. Om afdoende bescherming te bieden is aanzienlijk minder beton noodzakelijk en bovendien kunnen de elementen sneller worden geplaatst. Hierdoor zijn Xbloc-golfbrekers efficiënter en duurzamer dan traditionele golfbrekers.

Ontstaan Xbloc

Ruim tien jaar geleden werden de eerste Xbloc’jes gegoten in de keuken van Bas Reedijk, afdelingshoofd Kustwaterbouw bij BAM en getest in een zelfgemaakte golfgoot in zijn schuur. Tegenwoordig worden de Xbloc modellen getest in een professionele golfgoot in het waterlaboratorium van BAM in Utrecht. Bas Reedijk: “Nadat wij de Xblocs zeer grondig hadden getest, lanceerden wij in 2003 het idee bij aannemers en opdrachtgevers. De markt reageerde in eerste instantie afwachtend, omdat we niet beschikten over referenties. Iedereen wilde weten hoe lang de Xblocs al in zee hadden gelegen en of ze zware stormen hadden doorstaan.”

Binnen een jaar realiseerde BAM het eerste Xbloc project; een zeewering bij een olieterminal in Indonesië. In 2005 werd het eerste Xbloc project in Europa uitgevoerd door een Ierse aannemer. Inmiddels zijn er wereldwijd ruim 20 projecten met Xblocs uitgevoerd, waaronder vier grote LNG-terminals.

Proven technology

Bas: “Het concept heeft zich inmiddels bewezen. Nu we ook hele grote projecten in veel landen uitvoeren, raakt iedereen overtuigd. De Xblocs worden wereldwijd geproduceerd, vaak in de nabijheid van de projectlocatie. BAM begeleidt de productie en geeft advies over de betonsamenstelling en de plaatsing van de blokken op golfbrekers en kustverdedigingen”. Hoewel er op het Xbloc een patent rust, verschijnt er af en toe op de markt een “opvolger” die verdacht veel op het originele Xbloc lijkt. Niet altijd valt daar wat aan te doen. “Dat is jammer, maar aan de andere kant bevestigt dit wel de werking van het Xbloc ”.

Recent heeft BAM een licentieovereenkomst gesloten voor de overzeese toepassing van Xbloc-golfbrekerblokken in het Mundra LNG-project. Dit is de eerste toepassing van Xblocs in India. Daarnaast staat de toepassing van het Xbloc gepland voor een project in Costa Rica.

Meer informatie: Bas Reedijk, b.reedijk@baminfraconsult.nl

Meer BAM innovaties: www.baminnovation.eu