Multisite certificering BAM Infra Nederland succesvol afgerond

8 maart 2016 06:59

BAM Infra Nederland heeft in februari de KIWA auditcyclus met succes afgerond. We dienden aan een aantal voorwaarden te voldoen om de doelstellingen te realiseren en aan de wensen van onze opdrachtgevers te voldoen.

Deze voorwaarden zijn:

  • Het ontwikkelen en implementeren van één BedrijfsManagementSysteem (BMS)
  • Het doorvoeren van een BAM Infra Nederland brede multisite certificering voor de systeemnormen ISO 9001 / ISO 14001 / OHSAS 18001 / VCA Petrochemie & VCA**
  • Het implementeren van de nieuwe normen  ISO 9001: 2015 (kwaliteitsmanagement) en ISO 14001:2015 (milieumanagement)

Onlangs heeft KIWA de auditcyclus afgerond. Het auditteam heeft vastgesteld dat alle tekortkomingen zijn afgehandeld en de nieuwe normen in voldoende mate zijn geïmplementeerd om een positief certificatieadvies te verstrekken.

Kommer den Uil (hoofd KAM BAM Infra): ‘Gezien de omvang, de complexiteit en de reorganisatie waarin ons bedrijf verkeerde en het gegeven dat de nieuwe normen pas in september 2015 zijn gepubliceerd, is dit een prestatie om trots op te zijn! Ik wil iedereen hartelijk bedanken die hier een bijdrage aan heeft geleverd. Maar, we zijn er nog niet. Voor 2016 is het de uitdaging om het BAM Infra BMS en de onderliggende managementsystemen van de bedrijfsonderdelen in samenwerking met de diverse proceseigenaren verder te optimaliseren, aan te laten sluiten op de behoeften van de dagelijkse praktijk en diepgaand te implementeren. We gaan voort met verder bouwen’.