Minder groot onderhoud met asfaltcrème: A12 verjongt

8 juni 2017 14:46

De A12 tussen Bunnik en Veenendaal krijgt een ‘verjongingskuur’, waardoor groot onderhoud 3 jaar naar achteren schuift. Slecht nieuws voor het aantal bouwopdrachten? De grote wegenbouwers dachten juist mee over deze asfaltcrème en BAM bespaart.

Ruim 48 kilometer wegdek wordt deze week tot en met 11 juni voorzien van een verjongingscrème die in het asfalt trekt en zorgt voor een kwaliteitsverbetering.

BAM doet onderhoud
Bouwer BAM pakt deze kans op besparing binnen het lopende dbfm-contract van 260 miljoen euro. Zij hebben het tracé verbreed en zijn 20 jaar verantwoordelijk voor het onderhoud.

Met de crème kan het groot onderhoud worden uitgesteld. Een bezuiniging die uitpakt in het voordeel van de bouwer. Zij krijgen sinds de oplevering een vaste vergoeding voor het beschikbaar houden van de weg en zijn minder geld kwijt aan et onderhoud. Bijkomend voordeel is dat de weg grotendeels beschikbaar blijft tijdens de werkzaamheden. Het is voor het eerst dat zo’n groot traject wordt uitgerust met de crème.

Innovatie met lange adem
Het middel is een innovatietraject met een lange adem. Het is alweer 6 jaar geleden dat Rijkswaterstaat, TU Delft en TNO samen met aannemers Heijmans, BAM Wegen, Latexfalt en ESHA een onderzoek begonnen  naar de verlenging van de levensduur van zoab verjongingsmiddelen. De resultaten waren van meet af aan veelbelovend.

Oppepper voor bitumen
Afgelopen jaren hebben proeftrajecten aangetoond dat de crème werkt en een gunstig effect heeft op de levensduur van zoab. Bewezen is dat het verjongingsmiddel kleine scheurtjes in het asfalt heelt en het bitumen (teer) in het asfalt oppept en aanvult zodat de steentjes minder snel loslaten.

De toepassing van de verjongingscrème betekent een besparing op onderhoudskosten, minder verkeershinder en het is een milieuvriendelijkere manier van wegbeheer. Voordelen voor de weggebruiker zijn minder en kortere wegafsluitingen. Ook het uitvoeren van onderhoud met de verjongingscrème gaat sneller dan het vervangen van asfalt. Wanneer de veiligheid het toelaat kan dat zonder het volledig afsluiten van de weg. Echter voor de bouwers betekent dat wel minder onderhoudsopdrachten.

Even minder stroef
Er zit nog een klein addertje onder het gras. De stroefheid van het asfalt wordt tijdelijk minder door het aanbrengen van de verjongingskuur. Daarom is de toegestane snelheid tijdelijk teruggebracht naar 90 km/h.

Door belasting van het verkeer komt de stroefheid weer op peil. De stroefheid wordt constant gemonitord. Zodra de stroefheid op peil is, wordt de snelheidsbeperking opgeheven. Naar verwachting is dit maximaal 3 dagen na afronding van de werkzaamheden.

Bron: Cobouw