Marker Light verbetert veiligheidsgevoel en verkleint kans op ongelukken spoorwerker

23 februari 2016 09:40

BAM Infra Rail en Dual Inventive zijn in samenwerking met ProRail een pilot gestart om met de zogenaamde Marker Light werken aan het spoor veiliger te maken. Onduidelijke markering van de veilige werkzone brengt grote risico’s met zich mee. Bij het werken aan het spoor is, ondanks de gebruikelijke maatregelen, niet altijd duidelijk zichtbaar welk spoor beveiligd is. De Marker Light is hiervoor een innovatieve oplossing.

Blauw knipperende LED-lampen maken visueel duidelijk of het spoor veilig is te betreden. Hierdoor wordt voor de spoorwerker een veilig gevoel gecreëerd omdat hij zelf kan waarnemen welk spoor daadwerkelijk buitendienst is en daardoor niet meer afhankelijk is van een proces of communicatie met anderen. De ML 3000 RC (Marker Light 3000 Remote Control) maakt een koppeling met andere beveiligingssystemen zoals de ZKL 3000 RC mogelijk.


Pilot emplacement Den Bosch
In overleg met ProRail is de pilot gestart op het emplacement in Den Bosch. Diverse Marker Lights zijn bevestigd op dwarsliggers met een maximale onderlinge afstand van vijftien meter. Zodra het spoor buitendienst is, gaan de LED-lampen knipperen en is de veilige werkzone gemarkeerd. Bij het opheffen van de veiligheidsmaatregelen aan het einde van de buitendienststelling worden ook de Marker Lights gedeactiveerd.
De eerste ervaringen met deze werkwijze waren zeer positief. Gedurende de pilot is feedback gevraagd van de spoorwerkers. Daaruit kwam naar voren dat door de duidelijke markering het veiligheidsgevoel toeneemt en de kans op ongevallen kleiner wordt.

Als je meer informatie wilt over de Marker Light kun je een e-mail sturen naar pilot.denbosch@bam.nl.