LED-lamp verhoogt veiligheid en punctualiteit railverkeer

23 maart 2016 12:39

Breda, 23 maart 2016 – BAM heeft in samenwerking met ProRail een onderhoudsarme LED-lamp ontwikkeld, die door een betrouwbare seingeving de veiligheid en punctualiteit van het railverkeer verhoogt. De LED-lamp vervangt de storingsgevoelige gloeilampen die nu nog merendeels voor de seinen worden gebruikt. ProRail heeft de toepassing van de LED-lampen na een onafhankelijke toetsing goedgekeurd. In de contractgebieden Breda en Betuwe zijn de nieuwe lampen inmiddels in gebruik genomen.

Om het treinverkeer veilig te laten verlopen, wordt met lichtseinen aangegeven of een machinist een volgend baanvak in mag rijden. Als een sein uitvalt, geldt dat als een rood licht en is de machinist verplicht de trein stil te zetten. Hoewel de gloeilampen jaarlijks worden vervangen, komt een zogenaamd gedoofd licht regelmatig voor.
 
Zichtproeven
ProRail stelt hoge eisen aan de werking van de seinen. BAM heeft voor de ontwikkeling van de LED-lamp gebruik gemaakt van de expertise van Quant Consultancy Electronics. De LED-lamp is door middel van lichtmetingen getest door Philips Lighting. Met een aantal machinisten zijn zichtproeven uitgevoerd op een proefbaanvak in Amersfoort. Het onafhankelijke instituut Railcert – DEKRA-Rail heeft uiteindelijk beoordeeld dat aan alle eisen is voldaan. ProRail heeft op basis van de uitkomsten toestemming gegeven om de LED-lamp te gebruiken op het Nederlandse spoorwegennet.