Innovatie in dijkversterking draagt bij aan Hoogwaterbeschermingsprogramma

10 november 2016 08:33

BAM Infra Speciale Technieken brengt als nominated subcontractor voor de joint venture Van Oord – GMB voor het eerst de innovatieve dijkdeuvels aan op een dijkvak tussen Hagestein en Opheusden. Deze dijkversterkingsmaatregel heeft als groot voordeel dat het kan worden toegepast op plaatsen met beperkte werkruimte. Opdrachtgever Waterschap Rivierenland omarmt deze nieuwe versterkingsmethode voor het Dijkverbeteringsproject Hagestein – Opheusden (HOP).

Dijkdeuvels zijn stalen ankerstangen omhuld met cement. Ze steken tot in de onderliggende zandlaag en voorkomen door de deuvelwerking dat bij hoog water de dijk kan bezwijken. Door het aanbrengen van de dijkdeuvels wordt op een effectieve wijze de veiligheid van de dijk vergroot. Als de werkruimte beperkt is, door bijvoorbeeld huizen en begroeiing, is het aanbrengen van deze innovatie een uitkomst.

De dijkdeuvels worden geheel binnen het bestaande dijkprofiel aangebracht waardoor geen ingrepen in de kruin of de teen van de dijk nodig zijn. De omgeving wordt tijdens de werkzaamheden veel minder belast dan met de traditionele plaatsing van damwanden of aanvulling met grond, terwijl de waterveiligheid behouden blijft. Daarnaast is de techniek eenvoudig uitbreidbaar, waardoor aan eventuele nieuwe veiligheidseisen kan worden voldaan.

Dankzij de intensieve samenwerking tussen BAM Infra Speciale Technieken, Van Oord, GMB en RoyalHaskoningDHV is deze vernieuwende methode voor dijkversterking ontstaan. Naar aanleiding van diverse testen en pilotprojecten is de innovatie verder ontwikkeld en geschikt gemaakt voor projecttoepassing. Met dijkdeuvels kunnen we op een eenvoudige en omgevingsvriendelijke manier dijken versterken. We zetten deze waardevolle innovatie graag in om omgevingsbewust en veilig te werken aan projecten binnen het Hoogwaterbeschermingsprogramma.

Johan Bakker, Directeur innovatie Waterschap Rivierenland: ‘Innovatie lukt vaker wel dan niet. Dat blijkt ook hier weer. Om Nederland veilig te houden én veiligheid betaalbaar te houden moeten we –gezamenlijk - alles uit de kast halen.’

Dijkverbetering Hagestein – Opheusden (HOP)
Dijkverbetering HOP, opdrachtgever Waterschap Rivierenland, omvat het versterken van ongeveer 18 km dijk verspreid over twee dijkringen, tien werkvakken en vijf gemeenten. Het eerste en laatste werkvak liggen 40 km uit elkaar op de zuidelijke oever van de Neder-Rijn en Lek. Gedurende het gehele project voldoet de uitvoerende combinatie Van Oord - GMB aan de belangrijkste contracteisen: het veilig en met minimale hinder de dijk versterken. Dijkverbetering Hagestein – Opheusden is een van de projecten binnen het programma Ruimte voor de Rivier. In dit programma werken regionale overheden en het Rijk samen om het rivierengebied beter te beschermen tegen overstromingen. De rivier krijgt meer ruimte. Tegelijkertijd wordt gewerkt aan het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit: het rivierengebied moet er in economisch, ecologisch en landschappelijk opzicht beter van worden. Meer weten? www.dijkdeuvel.nl en www.ruimtevoorderivier.nl