Gunning contract Extra Sneltrein Groningen - Leeuwarden

13 oktober 2017 10:04

Utrecht, 12 oktober 2017 - BAM Infra is gecontracteerd voor een groot deel van de werkzaamheden voor het project Extra Sneltrein Groningen - Leeuwarden. Dit contract bevat onder andere de spoorverdubbeling tussen Zuidhorn en Hoogkerk over een lengte van acht kilometer, de aanpassing aan het spoor bij overweg de Schrans en de perrons 5b en 8 op station Leeuwarden.

Maximale aandacht voor de omgeving
Het project kent een aantal duidelijke doelstellingen waar het plan van BAM het beste invulling aan geeft. Zo moet er maximale aandacht zijn voor de omgeving en de spoorinfrastructuur moet zo snel mogelijk gereed zijn. Een van de zaken die belangrijk is voor de omgeving is de tijdelijke afsluiting van de Fanerweg in Zuidhorn. Deze afsluiting is nodig voor het vervangen van de spoorbrug. De aannemer mocht daar maximaal twee maanden over doen en deze periode lijkt nu nog korter te kunnen worden. Dit is één van de manieren waarop de aannemer invulling geeft aan maximale aandacht voor de omgeving. 

Start realisatie
Voordat BAM aan de uitvoering begint zijn voorbereidende werkzaamheden nodig. Ze werken de ontwerpen verder uit, doen uitgebreider grondonderzoek en verleggen kabels en leidingen.
Het project bevindt zich in de afrondende fase van de planologische procedure. De bouw van het project start als deze procedure is afgerond. Eind januari besluiten de provincies Groningen en Fryslân en ProRail wanneer de aannemer mag starten met de realisatie. Nadat de startdatum bekend is komt er duidelijkheid over de planning. Ook zal dan duidelijk worden hoeveel dagen de Fanerweg voor gemotoriseerd verkeer moet worden afgesloten.

Bron: Nieuwsbericht ProRail