Gemeente Veldhoven geeft BAM opdracht vernieuwing Kempenbaan

23 januari 2014 20:54 - BAM Infra bv

Veldhoven, 23 januari 2014 - De gemeente Veldhoven heeft BAM Wegen opdracht gegeven voor de vernieuwing van het middengedeelte van de Kempenbaan in Veldhoven. De huidige infrastructuur voldoet niet meer aan de eisen en staat de economische ontwikkeling van de omgeving in de weg. De werkzaamheden starten in het voorjaar van 2014 en worden volgens planning in december 2014 afgerond. In de EMVI-aanbesteding onderscheidde BAM zich met het plan van aanpak, omgevingsmanagement en bereikbaarheid, social return en maatregelen op het gebied van duurzaamheid.

De capaciteit van de Kempenbaan is zeker in de spits ontoereikend om het verkeer goed te laten doorstromen. De gemeente heeft om die reden gekozen voor een ingrijpende vernieuwing. De aansluiting op de A67 aan de westkant en de goede aansluiting op de N2 aan de oostkant zijn belangrijke verbeteringen. Het aantal banen wordt daarnaast vergroot naar twee maal twee rijstroken. De kruispunten worden eveneens verbeterd. Het middengedeelte komt nu als eerste aan bod. In 2017 moet de Kempenbaan in zijn geheel zijn afgerond.

In het plan van aanpak heeft BAM Wegen veel aandacht gegeven aan de bereikbaarheid van de Kempenbaan en omgeving gedurende de uitvoering van de werkzaamheden. Om de hinder te beperken zal een groot gedeelte van het werk ’s nachts worden uitgevoerd, zodat de capaciteit voor het drukke verkeer overdag hetzelfde blijft. In het omgevingsmanagement krijgt goede communicatie met alle belanghebbenden prioriteit door naast lokale media ook veel gebruik te maken van social media en door een klachtenlijn in te stellen.

Meer informatie over het project is te vinden op www.veldhoven.nl/kempenbaan.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
BAM Wegen, Bart Hogenbosch, b.hogenbosch@bamwegen.nl of (030) 287 69 54