Gemeente Amsterdam en BAM Wegen tekenen convenant Social Return

5 november 2013 18:53 - BAM Infra bv

Gemeente Amsterdam en BAM Wegen hebben donderdag 31 oktober een convenant Social Return getekend. Het convenant geeft invulling aan een efficiënte en duurzame inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt uit de regio Groot-Amsterdam. Het doel is hen op deze wijze weer naar werk te leiden. Wethouder Andrée van Es en Walter Steltenpool, directeur BAM Wegen Regio Noordwest, tekenen het convenant. Het convenant heeft een looptijd van twee jaar; intentie van beide partijen is de samenwerking na de looptijd te continueren.

Op basis van diverse gegunde opdrachten binnen de gemeente Amsterdam heeft BAM Wegen meerdere Social Returnverplichtingen. In het kader van het programma Social Return 2.0, werkt BAM Wegen samen met de gemeente Amsterdam en met de betrokken opleidingsbedrijven om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt structureel in te kunnen zetten. BAM beoordeelt de door de gemeente aangedragen kandidaten op geschiktheid en biedt hen betaald werk in regionale gww-projecten voor een periode van twaalf maanden. Gedurende deze periode leidt BAM deze medewerkers op en begeleidt hen op de werkplek. Het streven is hen na beëindiging van het leer- en werktraject door te leiden naar een reguliere arbeidsplek.