Duurzame reconstructie Hanzeweg

12 oktober 2017

Duurzaamheid en doorstroming, daar draait het om bij de reconstructie van de Hanzeweg in Deventer. Tijdens de aanbesteding weet BAM Infra met een uitgebreid pakket aan duurzaamheidsmaatregelen de opdracht te verwerven. ‘We waren derde in prijs, maar dankzij een hoge EMVI-score behaalden we een fictieve korting van 1,4 miljoen euro op een aanneemsom van ruim 3,8 miljoen euro. Ruim voldoende om als eerste te eindigen’, aldus Bas Goverde, tendermanager van BAM Infra Regionaal.

Voor de aanpak van de Hanzeweg, een belangrijke verkeersader in de stad, streefde de Overijsselse gemeente naar een robuust en onderhoudsarm ontwerp. De stad wil in 2030 klimaatneutraal zijn en dat vereist  een duurzame visie op infrastructuur. Deze visie werd recentelijk toegelicht tijdens een relatiemiddag, die samen met BAM Infra werd georganiseerd.

‘De bijeenkomst was onderdeel van ons Plan van Aanpak. Veel overheden stoeien met het begrip duurzaamheid in relatie tot het onderhoud van de infrastructuur. Deventer pakt het voortvarend aan en dat wilden zij graag laten zien aan marktpartijen’, zegt Goverde. ‘Ook voor BAM Infra bood het gelegenheid ons te profileren op het gebied van duurzaamheid. Zo hield Rien Huurman van BAM Infra Asfalt een voordracht over het demonstratieproject LE2AP. De relatiemiddag trok zo’n zestig deelnemers en de reacties waren zeer positief.’

CO2-reductie
Het project nadert intussen zijn voltooiing. Door slimme fasering en de aanleg van een tijdelijke ‘slinger’ bleef de Hanzeweg geopend voor doorgaand verkeer. ‘Wij hebben aanzienlijke CO2-reducties weten te behalen. Door hergebruik van het zandpakket is de afvoer en aanvoer van 15.000 kuub zand voorkomen. Dat scheelt 18,5 ton CO2-uitstoot. Voor de wegconstructie is een funderingslaag van 21 centimeter hydraulisch menggranulaat toegepast in combinatie met een asfaltconstructie van vijftien centimeter, waarbij we uitgaan van een ontwerp levensduur van vijftig jaar. Het asfaltmengsel, ontwikkeld tijdens ons LE2AP-innovatieproject, kwam van onze centrale hier uit Deventer. Dat betekent ook weer minder transport. Alle gebruikte betonmaterialen hebben duurzaamheidsniveau A+. Hierin is meer dan 35 procent van het grind vervangen door secundaire grondstoffen met een even hoge CO2-reductie tot gevolg.’

 

De relatiemiddag in het door BAM Bouw en Techniek gerealiseerde            Rien Huurman.
stadskantoor van Deventer kreeg veel positieve reacties.