Duurzaam gladheidmeldsysteem voor gemeente Huizen

27 november 2012 11:30 - BAM Infra Verkeerstechniek bv

(Persbericht van Meteo Consult en BAM Infratechniek Mobiliteit:) Culemborg, 27 november 2012 – In opdracht van de gemeente Huizen heeft Meteo Consult in samenwerking met BAM Infratechniek Mobiliteit de levering en installatie verzorgd van een duurzaam gladheidmeldsysteem langs de Randweg bij Huizen.

De gemeente Huizen is de eerste gemeente in Nederland die een duurzame energievoorziening, in de vorm van zonnecellen, toepast op een gladheidmeldsysteem. Het systeem is geplaatst op één van de koudste wegvakken in de strooiroute aan de Randweg te Huizen en bestaat uit een meetkast en een paal met weerhut. Hierop zijn diverse sensoren in het naastgelegen wegdek en in het fietspad aangesloten. Via deze sensoren heeft de gemeente Huizen continu zicht op onder meer de wegdektemperatuur, de wegdekconditie (nat of droog) en de hoeveelheid aanwezig (rest)zout.

Dit duurzame gladheidmeldsysteem is ontwikkeld door BAM Infratechniek Mobiliteit. Deze innovatie past in het duurzaamheidbeleid van Koninklijke BAM Groep.

Meetlocatie te Huizen

Met behulp van het gladheidmeldsysteem verzorgt Meteo Consult vanuit de weerkamer, 24 uur per dag en zeven dagen per week, de volledige bewaking van gladheid in het beheersgebied van de gemeente Huizen. De metingen uit het gladheidmeldsysteem worden gebruikt voor het maken van een actuele gladheidsverwachting voor de locatie van het meetstation. Indien gladheid wordt verwacht, waarschuwt Meteo Consult tijdig de gladheidcoördinator van de gemeente Huizen, waarbij rekening wordt gehouden met het eventuele restzoutgehalte van een vorige strooironde. Op basis van deze waarschuwing en zijn eigen ervaring, besluit de gladheidcoördinator van de gemeente om een strooironde in te plannen. Overbodige preventieve strooirondes worden hiermee voorkomen en schade aan het milieu beperkt.

Nadere informatie:

  • Meteo Consult, W. (Wieger) van der Spek, account manager, (0317) 39 98 00;
  • BAM Infratechniek Mobiliteit, K.M. (Kathleen) Banga, manager public relations, (030) 287 69 41.