Duurzaam asfaltproductieproces LEAB van BAM heeft CROW certificaat: geen risico’s meer voor overheden

10 april 2020 09:45

Het duurzame asfaltproductieproces waarmee we Laag Energie Asfalt Beton (LEAB) produceren is door het Asfaltkwaliteitsloket van CROW gecertificeerd. Onze claims over lagere CO2-uitstoot, MKI-score, civieltechnische eigenschappen en de verwerkbaarheid zijn hiermee door de deskundigen van het Asfaltkwaliteitsloket gevalideerd. Er is nu dus geen reden meer om asfalt niet op deze duurzame manier af te nemen.

Lagere temperatuur

Door tijdens het productieproces gebruik te maken van schuimbitumen kunnen wij de productietemperatuur verlagen van 165oC naar zo’n 110oC. Hierdoor hebben we op onze asfaltcentrales minder gas nodig om asfalt te produceren en stoten we ook minder CO2 en stikstof uit.

700.000 ton LEAB

De asfaltcentrales van BAM zijn nu in staat om vrijwel alle asfaltmengsels, waaronder ZOAB- en SMA-mengsels, op grote schaal op deze duurzame manier te produceren. Inmiddels ligt er in Nederland al meer dan 700.000 ton LEAB-geproduceerd asfalt. Deze hoeveelheid is tot stand gekomen door intensief samen te werken met onze opdrachtgevers die ook overtuigd waren van de noodzaak om deze innovatie de ruimte geven.

Stapelen

BAM werkt ook aan andere oplossingen om de asfaltmarkt te verduurzamen, zoals het behalen van hoge recyclingpercentages in de deklagen en langere levensduur van onze mengsels. Het mooie aan de LEAB-technologie is dat we deze innovaties op elkaar kunnen stapelen. We kunnen dus verschillende innovaties toepassen op één mengsel.

Rémy van den Beemt, Hoofd Technologie bij BAM Infra: “BAM heeft altijd naar de toekomst gekeken door in te zetten op de ontwikkeling van duurzame productiemethodes. Hiermee dragen wij bij aan het behalen van de gestelde klimaatdoelstellingen van onze opdrachtgevers. Dat we nu deze erkenning hebben gekregen van CROW is echt een kroon op ons werk!”

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met Bert Ooms, woordvoerder BAM Infra Nederland: bert.ooms@bam.com of 0611260223.