Door integraalvoeg comfortabel en geluid- en trillingvrij de brug over

2 juli 2013 20:38 - BAM Infra bv

BAM Wegen heeft op De Oversteek, de nieuwe Nijmeegse stadsbrug, zogenaamde integraalvoegen toegepast. Bij een integraalvoeg wordt de stootplaat, in tegenstelling tot een traditionele voeg, vastgekoppeld aan het kunstwerk. Hierdoor wordt de beweging die ontstaat door het krimpen en uitzetten van het kunstwerk verplaatst naar het vrije einde van de stootplaat. Door in de ruimte die zo boven de voeg ontstaat speciale asfalt-, wapenings- en glijlagen aan te brengen, kan de integraalvoeg worden gerealiseerd. De integraalvoeg stelt het autoverkeer in staat comfortabel, geluid- en trillingvrij de brug over te rijden. De geluidoverlast voor de directe omgeving wordt hierdoor beperkt.

Het is de eerste keer dat BAM Wegen zelfstandig de integraalvoeg toepast. Voor de toepassing in De Oversteek heeft BAM Wegen in haar eigen laboratorium in Utrecht uitgebreide onderzoeken uitgevoerd. In het onderzoek zijn trek-, stijfheid-, triaxiaal- en scheurtaaiheidproeven gedaan op speciaal ontwikkelde asfaltmengsels met polymeer gemodificeerd bitumen. De uitkomsten zijn gebruikt als input voor een computersimulatie van de voegbeweging. Hieruit blijkt dat de gekozen materialen geschikt zijn om de voegbewegingen zonder problemen gedurende een groot aantal jaren te weerstaan.

Praktijkproef

BAM Wegen heeft tevens een proef uitgevoerd om aan te kunnen tonen dat dezelfde kwaliteit asfalt uit de laboratoriumproef ook in de praktijk haalbaar is. Uit een voorbereidingsvak zijn kernen geboord die vervolgens zijn onderzocht in het laboratorium. Uit de vergelijkende tests blijkt dat het asfalt uit het voorbereidingsvak minimaal gelijkwaardig is aan het asfalt uit het laboratorium.

De onderzoeksresultaten en de opgedane praktijkkennis zal BAM Wegen voorleggen aan Rijkswaterstaat.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met:

Bart Hogenbosch, BAM Wegen bv, 030 287 69 54