Directiebenoeming Galère

17 januari 2013 08:07 - BAM Galère srl

Bunnik, 17 januari 2013 – De raad van bestuur van Koninklijke BAM Groep nv heeft de heer P. Danaux benoemd tot bestuurder van Galère sa. Paul Danaux (56) beschikt over ruime leidinggevende ervaring in de Belgische bouwmarkten, onder meer als voorzitter-afgevaardigd bestuurder van Eiffage Benelux. Galère realiseert zowel gebouwen als infrastructuur en is betrokken bij alle belangrijke bouwprojecten in Wallonië.

De heer Danaux volgt met onmiddellijke ingang ir. P. Goblet op. De raad van bestuur is de heer Goblet erkentelijk voor zijn bijdrage aan het succes van Galère in de afgelopen jaren.

Naast de heer Danaux is de heer A. Maréchal benoemd tot directeur-generaal van Galère. Alain Maréchal was adjunct-directeur-generaal.

Nadere informatie: drs. A.C. Pronk, (030) 659 86 21.