Den Haag gunt bouw Rotterdamsebaan aan BAM - In 2020 opent Den Haag Victory Boogie Woogietunnel

3 december 2015 08:59

Het hoofdcontract voor de bouw van de Rotterdamsebaan is gegund aan de Combinatie Rotterdamsebaan. Daarin werken BAM Infra bv en Wayss & Freytag Ingenieurbau AG samen. De aanneemsom bedraagt 301 miljoen euro. De Rotterdamsebaan is daarmee het grootste infrastructurele project in de geschiedenis van Den Haag. Ook krijgt de tunnel in de Rotterdamsebaan een naam: de Victory Boogie Woogietunnel, naar het beroemde schilderij van Mondriaan dat in het Gemeentemuseum Den Haag hangt.

“Dat de Rotterdamsebaan een prachtige stadsentree wordt, willen we op meer manieren benadrukken. Niet alleen in de bouw en het ontwerp van de weg, maar ook in de naam van de tunnel”, aldus wethouder Boudewijn Revis (Buitenruimte en Stedelijke Kerngebieden). “Meestal wordt een nieuwe naam onthuld bij de opening van een weg. Maar de suggestie die door het Gemeentemuseum Den Haag werd aangedragen, wilde ik niet tot 2020 laten liggen: de Victory Boogie Woogietunnel. Een wellicht onconventionele naam voor een tunnel, maar zeker één die velen direct aan Den Haag zullen koppelen en die past bij de internationale uitstraling van onze stad.”

Duurzaam
De Rotterdamsebaan moet hét voorbeeld voor duurzame infrastructuur in Nederland worden. In de aanbesteding nam het criterium ‘duurzaamheid’ daarom een belangrijke plek in. Hieronder vielen onder andere vormgeving, luchtkwaliteit en energie. Daaraan, en aan de inpassing van de weg in het landschap, is veel aandacht gegeven in het plan van de Combinatie Rotterdamsebaan. Er ligt onder andere een bijzonder ontwerp voor de tunnelmond in de Vlietzone: over het dienstgebouw en de tunnelmond heen komt een overkapping van zonnepanelen. Benthem Crouwel Architects, Architectenbureau Paul de Ruiter en Landschapspartners tekenden voor het ontwerp van dit duurzame icoon, dat aansluit bij het groene landschap in de Vlietzone. De opgewekte energie wordt gebruikt in het dienstgebouw en bijkomend voordeel van de zonnepanelen is dat voorkomen wordt dat automobilisten verblind worden door zonlicht bij in- en uitrijden van de tunnel.

Binckhorstlaan niet op slot
Een ander belangrijk criterium waarop het hoofdcontract voor de Rotterdamsebaan gegund werd, is hinderbeperking. Hieronder vallen maatregelen die ervoor zorgen dat de overlast voor de omgeving tijdens de bouw zo klein mogelijk is. In het plan van de Combinatie Rotterdamsebaan staan twee belangrijke maatregelen op het vlak van bereikbaarheid. Zo blijft de route Binckhorstlaan in tegenstelling tot wat tot nu toe werd aangenomen open in beide richtingen voor zowel autoverkeer als fietsers. Dit kan doordat er een tijdelijke weg wordt aangelegd naast het toekomstig werkterrein. Bedrijven langs de Binckhorstlaan blijven hierdoor goed bereikbaar. Daarnaast blijft de Laan van Hoornwijck, een belangrijke uitvalsroute voor Ypenburg, volledig in bedrijf. Tijdens het werk zijn er steeds 2 x 2 rijstroken beschikbaar voor het verkeer en blijft de route ook voor fietsers open. Eerder werd ervan uitgegaan dat de Laan van Hoornwijck alleen beperkt beschikbaar kon blijven tijdens de werkzaamheden.

Planning
De gemeente Den Haag is tot mei 2016 bezig met de laatste voorbereidende werkzaamheden voor de Rotterdamsebaan. Daarna start de Combinatie Rotterdamsebaan met de herinrichting van de Mercuriusweg tussen de Binckhorstlaan en de Neherkade en het inrichten van het werkterrein in de Vlietzone. Het werk aan de Laan van Hoornwijck begint in de zomer van 2016. In het najaar van 2016 wordt het werkterrein op de Binckhorstlaan ingericht en de tijdelijke weg erlangs aangelegd. Het boren van de tunnel in de Rotterdamsebaan start naar verwachting medio 2017. Begin 2020 is de Rotterdamsebaan klaar.