De nieuwe weg in de recycling van asfalt

7 oktober 2015 11:48

Met het Europese demonstratieproject LE2AP slaat BAM een nieuwe weg in voor de recycling van asfalt. LE2AP staat voor Low Emission Asphalt Pavement, waarbij de 2 aangeeft dat het hierbij zowel om de emissie van geluid als van milieubelastende stoffen gaat. Het LE2AP project is gedeeltelijk gefinancierd met een Europese LIFE+ subsidie

De gangbare methode voor het recyclen van asfalt kent zijn grenzen. Deze grenzen zijn door de industrie bereikt en beperken de verdere verhoging van recyclingpercentages. Doordat er in Nederland steeds minder nieuwe wegen worden aangelegd neemt het belang van recyclen toe. De asfaltmarkt is nu veel meer een vervangingsmarkt dan een green field markt.
De basisgedachte achter LE2AP is om te stoppen met recyclen van asfalt en te starten met het terugwinnen van grondstoffen uit oud asfalt. Met de teruggewonnen grondstoffen kan dan vervolgens nieuw asfalt worden geproduceerd. Met deze werkwijze wordt volledige controle verkregen over de kwaliteit van de bouwstoffen en het recept van nieuw geproduceerd asfalt.

Het LE2AP proces kent in grote lijnen de volgende stappen:

  • Oud asfalt wordt gescheiden in steen en mastiek. De bitumen uit het oude asfalt komt hierbij grotendeels terecht in de teruggewonnen mastiek - een mengsel van zand, (vul)stof en bitumen - waardoor de teruggewonnen steen slechts weinig bitumen bevat (vaak <1%).
  • De steen wordt gezeefd in verschillende fracties. De steenfracties behoeven geen verdere aandacht en zijn per direct beschikbaar als hoogwaardige bouwstof voor de productie van nieuw asfalt. Door de PSV-waarde van de teruggewonnen steen te bepalen kan de teruggewonnen steen ook worden gebruikt voor de productie van open deklagen.
  • De teruggewonnen mastiek bevat verouderde bitumen en vraagt daarom wel om aandacht. Door de teruggewonnen mastiek te verwarmen en te verrijken met een verse zachte bitumen en een verjonger wordt een hoogwaardige mastiek verkregen met een constant bitumenpercentage en een constante bitumenkwaliteit.  Doordat de mastiek als aparte materiaalfractie beschikbaar is, kan deze tijdens het opwaarderen goed geroerd worden. Oude en nieuwe bitumen mengen hierdoor optimaal en bovendien ontstaat zo een zeer homogene mastiek. Door de eigenschappen van de mastiek en het bitumenpercentage te controleren wordt een bouwstof met constante hoge kwaliteit verkregen.
  • BAM Infra Asfalt heeft met de ontwikkeling van haar lage temperatuur asfalt LEAB veel kennis en ervaring opgedaan met het verschuimen van bitumen. In het LE2AP-project worden deze kennis en ervaring ingezet om de verrijkte en gehomogeniseerde teruggewonnen mastiek te verschuimen.
  • Door de mastiek te verschuimen kan deze bij lage temperatuur worden gemengd met de teruggewonnen steen zodat een kwalitatief zeer hoogwaardig nieuw asfalt ontstaat dat is geproduceerd bij relatief lage temperaturen en dat goeddeels bestaat uit teruggewonnen grondstoffen.

Het einddoel van LE2AP is de aanleg van 1 km deklaag met de volgende eigenschappen:

  • Initiële geluidsreductie ≥ 7dB
  • Hergebruikte materiaal ≥ 80%
  • Geproduceerd bij ≤ 80°C
  • Een sterke reductie van uitstoot van schadelijk stoffen.

Rien Huurman, manager Research & Development, BAM Infra Asfalt, rien.huurman@bam.nl.