CBT reduceert CO₂-uitstoot door toepassing Laag Energie Asfalt Beton

17 februari 2014 20:38 - BAM Infra Nederland bv

Terneuzen, maandag 17 februari 2014 - Aannemerscombinatie BAM-TBI past Laag Energie Asfaltbeton (LEAB) toe bij het asfalteren van de onderlagen van de wegen van en naar de Sluiskiltunnel. Bij de productie van LEAB wordt een energiebesparing van circa 30 procent behaald. De CO₂-uitstoot neemt eveneens met circa dertig procent af.

Vandaag is gestart met het asfalteren van de weg tussen de tunnel en het viaduct “Axelsche gat”. In de loop van dit jaar volgen de andere wegvakken, de tunnel en de toeritten. In het voorjaar van 2015 wordt de deklaag van geluidsreducerend asfalt aangebracht. In totaal verwerkt BAM Wegen op een traject van bijna negen kilometer circa 110.000 ton asfalt.

Innovatieve productietechniek

LEAB is een innovatie van BAM Wegen, die in toenemende mate wordt toegepast op rijks- en provinciale wegen. Recent zijn ook binnenstedelijke wegen in Bergen op Zoom en Breda voorzien van LEAB. Het asfalt is afkomstig van de asfaltcentrale APM in Bergen op Zoom. LEAB levert een forse energiebesparing op en is kwalitatief even sterk als traditioneel asfalt. Ook internationaal is er steeds meer interesse voor de toepassing van LEAB. BAM Wegen heeft de innovatieve productietechniek onder meer in Japan en Duitsland geïntroduceerd.