Bouwen begint bij een duurzame werkplek

15 februari 2019 13:41

Bouwconsortium Levvel (BAM, Van Oord, Rebel) bereidt de werkzaamheden voor de versterking van de Afsluitdijk voor. Op de dijk richten we meerdere werkterreinen in en langs de A7 in Den Oever is een tijdelijk kantoor gebouwd. Er komen 250 werkplekken en vierhonderd parkeerplaatsen Bij de bouw van het kantoor is veel aandacht voor duurzaamheid. Vanaf februari/maart 2019 nemen de eerste medewerkers hun intrek in het gebouw.

Circulair
Het kantoor is circulair gebouwd. Dat betekent dat we het gebouw na afronding van het project demonteren en de onderdelen ergens anders opnieuw gebruiken. Voor de verlichting in het gebouw gebruiken we LED-lampen en voor de klimaatbeheersing werken we met warmtepompen. Op het parkeerterrein is amberkleurige solar LED-verlichting aanwezig met deels amberkleurig licht. Hierdoor is het niet storend voor de vleermuizen die in de omgeving leven. Het hekwerk, de bestrating en het transformatorstation voor elektriciteit blijven. Het terrein wordt namelijk na demontage van het kantoor gebruikt voor het zonnepark. De energie die dit park gaat opwekken, compenseert de energie die nodig is voor de pompen in de gemalen die in Den Oever worden gebouwd.

Hotelschip Zuiderhaven Den Oever
Op vijfhonderd meter afstand van het kantoor, op de Noorderdijkweg in de Zuiderhaven in Wieringerwerf, komt een accommodatieschip te liggen. Honderd kantoor- en bouwplaatsmedewerkers die op grote afstand van de werkzaamheden wonen, kunnen hier overnachten. Vanaf januari 2019 vinden de voorbereidende werkzaamheden plaats. Er komen bijvoorbeeld aanmeervoorzieningen en aansluitingen op het riool, drinkwater en elektriciteit. Ook wordt het terrein bij het schip zo ingericht dat mensen het schip veilig kunnen bereiken en bevoorraden.