Benoeming Roelant Veldboer tot directeur BAM Wegen Regio Zuidoost

10 oktober 2013 19:58 - BAM Infra bv

Roelant Veldboer is per 7 oktober 2013 benoemd tot regiodirecteur van BAM Wegen Regio Zuidoost. Hij volgt daarmee Geert Couperus op, die geruime tijd als interim directeur leiding heeft gegeven aan de regio. Roelant Veldboer was voorheen adjunct-directeur bij de regio Zuidoost. Geert Couperus  zal tot het eind van dit jaar deels verbonden blijven aan de regio om lopende zaken over te dragen en waar mogelijk nog af te ronden.