BAM Wegen Regio Oost behaalt PSO-certificaat

24 januari 2014 20:51 - BAM Infra bv

Arnhem, 24 januari 2014 - BAM Wegen Regio Oost is door de instelling Dekra (onafhankelijke kennisorganisatie bevoegd voor het uitvoeren van PSO audits) gecertificeerd voor de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO). De PSO is hét instrument om de inzet op het gebied van Social Return inzichtelijk te maken. Bedrijven met een PSO-erkenning dragen meer dan gemiddeld bij aan de werkgelegenheid van kwetsbare groepen.

In december vond de audit plaats en daarbij voldeed BAM Wegen Regio Oost aan alle gestelde eisen. Op basis van de grootte van de doelgroep in relatie tot het totale personeelsbestand is het certificaat voor trede 1 toegekend. Dinsdag 21 januari werd dit certificaat uitgereikt aan bedrijfsleider Bart Roest door Patrick Brom van Dekra (zie foto).

Prestatieladder Socialer Ondernemen als meetinstrument

De PSO is een meetinstrument. Het meet hoeveel een bedrijf bijdraagt aan de werkgelegenheid voor mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie (‘socialer ondernemen’). Het doel van de ontwikkelpartners PSO is om via de toepassing van de PSO meer mensen duurzaam aan het werk te krijgen. Daarom is de PSO ingericht als een prestatieladder met vier niveaus: een aspirant-status en trede 1, 2 en 3.

De verwachting van BAM Wegen Regio Oost is dat de PSO bij toekomstige aanbestedingen een rol gaat spelen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
BAM Wegen, Guido Nijenhuis, g.nijenhuis@bamwegen.nl of (055) 539 6767