BAM Wegen ontvangt Europese subsidie Life+ voor duurzame innovaties in verwerking en gebruik van asfalt

9 juli 2013 20:34 - BAM Infra bv

BAM Wegen heeft in het kader van het Europese subsidieprogramma Life+ een subsidie ontvangen voor onderzoek naar duurzame innovaties in verwerking en gebruik van asfalt.

De Europese Commissie heeft begin juli de subsidieaanvraag van de wegenbouwer gehonoreerd. BAM Wegen gaat in een tijdsbestek van vier jaar nieuwe en bestaande kennis op het gebied van asfalt vertalen naar de praktijk. Het onderzoeksprogramma heeft de naam LE²AP (Low Energy and Emission Asphalt Pavements) gekregen. Voor het onderzoek is een bedrag van circa € 2,5 miljoen beschikbaar, waarvan de helft door de Europese Unie en de andere helft door BAM Wegen wordt opgebracht.

BAM Wegen heeft voor de periode 2012-2025 een duurzaamheidsvisie vastgesteld, waarbinnen de 3D-weg (decibellen – duurzaamheid – doorstroming) is geïntroduceerd. Uitgangspunt van de 3D-weg is een geluidreductie van 10dB(A), 100 procent gebruik van gerecycled materiaal en asfaltproductie bij een temperatuur van 80 graden Celsius. Inmiddels heeft BAM Wegen een aantal ontwikkelingen ingezet, zoals de toepassing van Laag Energie Asfalt Beton (LEAB) en steeds hogere recyclewaarden. BAM Wegen heeft de Europese subsidie aangevraagd om van de huidige, deels experimentele fase, naar een vertaling in de praktijk te komen.

Milieuwinst

Met het LE²AP-project wil BAM Wegen diverse innovatieve asfaltproductie- en verwerkingstechnieken in de praktijk toepassen om een structurele en significante verbetering voor het milieu en de leefomgeving te realiseren. Onder meer op het gebied van freestechniek en bewerken van freesmateriaal valt nog veel winst te boeken. Bijvoorbeeld door bij het frezen van asfaltlagen voor de koeling gebruik te maken van stikstof in plaats van water kan indirect veel energie bespaard worden. Ander aandachtspunt is het slimmer bewerken van steenslag, zand en bitumen in het recyclen van asfalt. Samen met de Asfalt Centrale Limburg, waarvan BAM Wegen eigenaar is, worden nieuwe technieken ontwikkeld die leiden tot een optimale recycling en een kwalitatief hoogwaardig asfaltmengsel.

Nu al is BAM Wegen in staat asfalt (LEAB) te produceren tegen een temperatuur van circa 100 graden Celsius. De reguliere temperatuur bij asfaltproductie is circa 165 graden Celsius. LE²AP richt zich op de productie van asfalt bij een temperatuur van 80 graden Celsius. LEAB is een beproefde techniek, die al op grote schaal door BAM Wegen wordt toegepast. In het laboratorium van BAM Wegen in Utrecht wordt nader onderzoek gedaan om nog meer milieuwinst te boeken met de verwerking en het gebruik van Laag Energie Asfalt Beton.

BAM Wegen wil alle innovaties die voortkomen uit LE²AP toepassen in een proefvak van een project.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met:

Bart Hogenbosch, BAM Wegen bv, 030 287 69 54