BAM start met uitvoering Poort Neerbosch Nijmegen

10 juli 2014 17:53 - BAM Infra Nederland bv

Utrecht, 10 juli 2014 – Gemeente Nijmegen heeft BAM opdracht gegeven voor de realisatie van Poort Neerbosch. In grote lijnen betreft het de reconstructie van het kruispunt Neerbosscheweg – IJpenbroekweg – Hogelandseweg, de aanleg/aanpassing van tunnels, onder andere de aanleg van een fietstunnel voor de snelfietsroute Nijmegen-Beuningen en de realisatie van een P&R locatie. BAM start eind juli met de werkzaamheden.

De gemeente Nijmegen investeert in een goede doorstroming van verkeer. De stadsroute S100 en De Oversteek, de nieuwe brug over de Waal, hebben de verkeersstructuur in de stad onlangs al sterk verbeterd. Poort Neerbosch is de volgende stap. Dit kruispunt vormt de entree van Nijmegen voor verkeer vanaf de A73. De reconstructie van het knooppunt biedt de mogelijkheid verkeer bij drukte te doseren. Ook kunnen automobilisten straks op de nieuwe P+R overstappen op de bus of de fiets richting het centrum of andere werkgebieden, zoals campus Heijendaal. De nieuwe P+R ligt aan de snelfietsroute Nijmegen-Beuningen.

Beperken hinder

In de EMVI aanbesteding van de gemeente onderscheidde BAM zich vooral met de wijze waarop de hinder voor weggebruikers gedurende de uitvoeringsperiode tot een minimum wordt beperkt. Onder meer door de aanleg van een tijdelijk verkeersplein en door speciale maatregelen te nemen om het nabijgelegen Mondial College voor aanvang van het schooljaar veilig en goed bereikbaar te houden. Ook de aparte fasering voor snel en langzaam verkeer werd door de gemeente in de aanbesteding als onderscheidend beoordeeld en daarom hoog gewaardeerd.

Volgens planning worden de werkzaamheden in april 2015 afgerond. De uitvoering is in handen van BAM Wegen en BAM Civiel, die gezamenlijk eerder, samen met Max Bögl, De Oversteek realiseerden