BAM International voltooit eco-vriendelijk Premier Inn hotel in Abu Dha

Abu Dhabi / Dubai, Verenigde Arabische Emiraten, 8 april 2013 – Het Premier Inn hotel op Abu Dhabi International Airport dat BAM International deze maand oplevert, geldt als een van de meest ecovriendelijke gebouwen in het emiraat Abu Dhabi. Het is het eerste complex in de Emiraten, waar een grijswater-systeem is toegepast; wastafel-, bad- en douchewater wordt na behandeling gebruikt als spoelwater voor toiletten en voor het besproeien van het omliggende terrein. Tevens voorzien zonnecollectoren op het dak in voldoende energie voor een kwart van het warmwater-gebruik. Een vóórkoelsysteem in de airconditioning levert verdere energiebesparing.

Als onderdeel van het ‘Plan 2030’ om de gebouwde omgeving in het emiraat Abu Dhabi te verduurzamen, vaardigt de stadsplanningsraad (Urban Planning Council) duurzaamheidsrichtlijnen uit voor alle nieuwe bouwprojecten. Deze dienen minimaal te voldoen aan de duurzaamheidsstandaard Pearl 1. Het Premier Inn hotel zal voldoen aan de Pearl 2 standaard.

BAM International heeft voorafgaand aan het project een milieubeheersplan opgesteld (Construction Environmental Management Plan, CEMP), waarin prestatieindicatoren zijn opgenomen voor onder meer het voorkomen van stof en lawaai. Tevens is een afvalbeheersplan opgesteld, waarmee meer dan 85 procent van het bouw- en sloopafval wordt hergebruikt. Alle in het hotel toegepaste lijm, kit, verf en coating heeft een lage emissie. Om milieubelasting ten gevolge van transport te beperken, zijn zoveel mogelijk bouwmaterialen – zoals tegels, gevelpanelen en glas – betrokken van lokale producenten. Het projectteam heeft een uitstekende veiligheidsprestatie geleverd met meer dan een miljoen manuren zonder verzuim ten gevolge van een ongeval.

BAM International is een van de weinige bouwondernemingen in het Midden-Oosten met een eigen duurzaamheidsafdeling.

Nadere informatie: BAM International bv, Agnette Gerritzen, public relations manager, +31 (0)182 59 03 58.