BAM Infra Nederland test duurzaam asfalt op A12

7 september 2020 16:55

Als uitkomst van de prijsvraag Duurzaam Asfalt die Rijkswaterstaat vorig jaar uitschreef, mogen wij aantonen dat het mogelijk is hoogwaardig asfalt te produceren dat voor 80% bestaat uit teruggewonnen grondstoffen en gefabriceerd is bij 115 in plaats van 165 graden Celsius. Op de A12 richting Den Haag bij aansluiting Nootdorp brachten wij in een demonstratievak in de nachten van 3 op 4 en van 5 op 6 september dit meest duurzame asfalt voor snelwegen aan.

Ontwikkeling duurzaam asfalt

Nederland is één van de bijna 200 landen die het Klimaatakkoord van Parijs uit 2015 heeft ondertekend. Met als doel de opwarming van de aarde te beperken. Dit betekent dat we duurzamer moeten leven. Samen met opdrachtgevers en partners willen wij  duurzaamheidsdoelstellingen realiseren door innovatieve oplossingen te bieden. Met de prijsvraag ‘Duurzaam Asfalt’ vroeg Rijkswaterstaat in 2018 de markt welk zeer duurzaam asfaltmengsel op korte termijn beschikbaar is voor toepassing op de Nederlandse snelwegen én welke ultiem duurzame asfaltmengsels in de toekomst beschikbaar komen. Wij hebben op beide onderdelen van de prijsvraag winnend ingeschreven. Waar het tweelaags ZOAB in de demonstratievakken op de A73, die wij eind augustus hebben aangebracht, gericht is op de toekomst is het ZOAB-mengsel dat op de A12 is aangebracht op korte termijn beschikbaar.

Circulair en minder CO2-uitstoot

Het asfalt in het demonstratievak op de A12 bestaat voor 80% uit teruggewonnen grondstoffen uit oud asfalt. Door gebruik te maken van deze uit urban mining gewonnen grondstoffen, vooral stenen, is transport van het bulkmateriaal ‘steenslag’ vanuit het buitenland naar Nederland niet langer nodig. Doordat we het asfalt op 115 in plaats van 165 graden Celsius produceren, verbruiken we minder energie en reduceren we de CO2-uitstoot. Het duurzame asfalt, ZOAB 16, voldoet aan alle kwaliteitseisen en zal daardoor naar verwachting net zo lang meegaan als ZOAB uit nieuwe grondstoffen en geproduceerd bij 165°C.

Duurzaam ZOAB op korte termijn beschikbaar

Het ZOAB voor de A12 hebben we ontwikkeld in ons laboratorium  in Culemborg. Op zoek naar de juiste samenstelling zijn steeds kleine proefstukken ZOAB gemaakt en beproefd. Met het laboratoriumonderzoek is de kwaliteit van het duurzame ZOAB aangetoond. Om te bewijzen dat het duurzame ZOAB ook in de praktijk beschikbaar is, moeten we het grootschalig produceren en op een snelweg aanbrengen. Het asfalt voor het demonstratievak op de A12 is geproduceerd in onze dichtbijgelegen asfaltfabriek HAC. Hiermee tonen wij aan dat duurzaam ZOAB op korte termijn beschikbaar is voor toepassing op het Nederlandse (hoofd) wegennet.

Stapsgewijs richting 2030

Om bij te dragen aan het behalen van het VN-Klimaatakkoord van Parijs is een transitie van de asfaltwegenbouw nodig. Het duurzame ZOAB in het demonstratievak op de A12 en het ultiem duurzame asfalt op de A73 is weer een stap op weg naar nóg duurzamer asfalt.

Rien Huurman, R&D manager bij BAM Infra Asfalt: ‘Met de beoordeling door het Asfalt Kwaliteits Loket van het duurzame asfalt, de waarnemingen aan de demonstratievakken en verdere ontwikkeling door BAM Infra moet het in 2030 mogelijk zijn om grootschalig over te gaan op productie en toepassing van ultiem duurzaam asfalt.’

Opdrachtgevers en opdrachtnemers werken in Nederland samen om de noodzakelijke transitie in de wegenbouw vorm te geven. Het is niet een individuele innovatie, maar een kettingen aan ontwikkelingen en proefnemingen.