BAM Infra gaat Zeedoksluis Den Helder grondig renoveren

21 augustus 2019 08:51

BAM Infra gaat in opdracht van Port of Den helder de Zeedoksluis in Den Helder renoveren. Het is de eerste grondige renovatie sinds de bouw van het dok in 1974. Om het als ‘marinesluis’ gebouwde sluiscomplex aan de normen van de huidige tijd te laten voldoen voorzien we de sluis van nieuwe elektrotechnische, - bedienings-, en besturingsinstallaties. Verder vervangen we de bewegingswerken van de sluisdeuren, krijgt het schilderwerk een opfrisbeurt en brengen we afmeervoorzieningen aan voor kleinere pleziervaart.

Primaire waterkering

Het sluiscomplex is een primaire waterkering. De zoute zee beukt dus direct in op de sluis. Dat vergt ook het uiterste van de installaties van de sluis. Daarom gelden er strenge veiligheidsvoorschriften. We halen als BAM dan ook alles uit de kast om aan de gestelde kwaliteitsnormen te voldoen.

Dit jaar starten we met de ontwerpwerkzaamheden om in het najaar van 2020 te beginnen met de werkzaamheden buiten. Voor de start van het vaarseizoen in 2021 is de sluis weer operationeel.

Zeehond Bertus

Een vaste gast van het sluiscomplex is zeehond Bertus, een lokale beroemdheid. De zeehond zwemt al meer dan 17 jaar geregeld door de sluis. Bij de bediening moet rekening gehouden kunnen worden met de waarneming van Bertus (en uiteraard ook van andere dieren).

Meer Informatie

Neem voor meer informatie contact op met Ed Buré, ed.bure@bam.com of kijk op onze website