BAM en TU Aken tekenen overeenkomst voor ontwikkeling innovaties in wegentechnologie

19 november 2014 13:42 - BAM Infra Nederland bv

Utrecht/Aken, 19 november 2014 – BAM Wegen en het Institut für Strassenwesen Aachen (ISAC) van de Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule (RWTH) hebben een samenwerkingsovereenkomst gesloten voor de gezamenlijke ontwikkeling van innovaties in wegentechnologie. De focus in de samenwerking ligt op de effectieve vertaling van asfaltinnovaties naar de praktijk. Beide organisaties verwachten dat de samenwerking een belangrijke bijdrage levert aan de wens wegen in Nederland en Duitsland duurzamer en stiller te maken.

BAM en ISAC geven met de overeenkomst een formeel karakter aan de wijze waarop zij al enkele jaren, zij het op beperktere schaal, samenwerken. De in Aken gevestigde universiteit geldt in Europa als een gerenommeerd instituut op het gebied van wegentechnologie. BAM beschikt over een eigen afdeling Advies en Ontwikkeling met hoogopgeleide wegbouwkundigen. Afgesproken is in de samenwerking de nadruk te leggen op enkele kansrijke innovaties waar zowel op de korte als lange termijn resultaten mee kunnen worden geboekt. Per project wordt een team samengesteld dat bestaat uit een technoloog van de RWTH en een technoloog van BAM, aangevuld met studenten van de universiteit.

Projecten waarmee de ISAC en BAM op korte termijn starten:

  • Introductie van Laag Energie Asfalt Beton (LEAB) op de Duitse markt. LEAB is een duurzaam, kwalitatief hoogwaardig asfalt dat is ontwikkeld door BAM. LEAB wordt geproduceerd bij een lage temperatuur van circa 100°C en levert daarmee een forse CO₂-reductie en energiebesparing op.
  • Verlenging levensduur van stille asfaltdeklagen.
  • Effectieve toepassing van rubber in geluidreducerende deklagen.
  • Optimaliseren en valideren eigenschappen van uit oud asfalt teruggewonnen materialen.
  • Ontwikkeling van alternatieve bindmiddelen voor bitumen in asfaltmengsels.

In de overeenkomst is opgenomen dat BAM het exclusieve recht heeft producten die voortkomen uit de samenwerking met ISAC op de Nederlandse markt toe te passen.