BAM en Imtech: meerjarig onderhoudscontract 400 gebouwen Rijkswaterstaat

5 november 2012 17:55 - BAM Bouw en Techniek bv

Bunnik / Gouda, 5 november 2012 - Rijkswaterstaat Corporate Dienst heeft BAM Utiliteitsbouw en technisch dienstverlener Imtech opdracht verleend voor het onderhoud van circa vierhonderd objecten (districtskantoren, steunpunten, loodsen en zoutloodsen) op ongeveer 150 locaties, verspreid over Nederland. Het contract heeft een looptijd van vier jaar, optioneel uit te breiden met twee keer een jaar. Het betreft - met een totale contractwaarde voor BAM en Imtech van meer dan € 20 miljoen - een van de grootste contracten voor bouwkundig en technisch onderhoud en beheer in Nederland.

Rijkswaterstaat Corporate Dienst is in 2010 het programma beheer en onderhoud gestart om de efficiency van het beheer- en onderhoudsproces te verhogen. Acties hierbij zijn onder meer actieve instandhouding (inclusief het voldoen aan wettelijk eisen), schaalvergroting en het verder professionaliseren en uniformeren van de beheer- en onderhoudsorganisatie. Daarin past de overgang van een (uitvoerende) procesorganisatie naar een (sturende) regie-organisatie. Dit heeft geresulteerd in een innovatief prestatiebestek voor beheer en onderhoud.

BAM Utiliteitsbouw en Imtech zijn gedurende de contractperiode verantwoordelijk voor de instandhouding van de eigendomspanden van Rijkswaterstaat. De werkzaamheden omvatten onder meer het plannen, voorbereiden, uitvoeren en verbeteren van het bouwkundig en technisch onderhoud (preventief onderhoud), het herstellen en afhandelen van klachten (correctief onderhoud), het uitvoeren en rapporteren van (onderhoud)inspecties en keuringen en het meten en aantoonbaar verhogen van gebruikerstevredenheid. Tevens worden waar mogelijk energiebesparingen doorgevoerd. BAM Utiliteitsbouw concentreert zich op alle bouwkundige zaken en Imtech verantwoordelijk voor alle technische zaken, zoals energie, lucht, klimaat en elektrotechnische oplossingen.

BAM Utiliteitsbouw beschikt over ruime ervaring op het gebied van het beheer en onderhoud van vastgoed. Tot de projecten behoren het Atrium Gebouw in Amsterdam, het Ziekenhuis Gooi-Noord in Blaricum en de gebouwen van Unilever in Vlaardingen. Voor landelijke, complexe onderhoudsprojecten beschikt BAM Utiliteitsbouw over een gespecialiseerde dochteronderneming, BAM Gebouwbeheer bv.

Imtech is in Nederland één van de sterkste partijen in technisch onderhoud en beheer. Voorbeelden zijn onder meer alle gebouwen van KPMG en Commerzbank.