BAM draait pilot voor Asfalt-Impuls op project N638

21 september 2021 12:03

Wij vinden een duurzame toekomst belangrijk. Verduurzamen doen wij niet alleen. Neem asfalt. Onze kennis daarover delen wij in het asfaltprogramma Asfalt-Impuls. Gericht op het verbeteren van de asfaltkwaliteit in Nederland. En opgesteld en aangestuurd door Rijkswaterstaat samen met onder andere CROW en VBW Asfalt.

Pilot: kwaliteitsmeting milieuvriendelijkste deklaagmengsel van dit moment

Asfalt-Impuls bestaat uit verschillende werkgroepen. Wij delen onze kennis en expertise onder andere in de werkgroepen ‘Kwaliteitsborging’ en ‘Hightech = Lowcost’. De ideeën vanuit deze werkgroepen testen wij bij de realisatie van ons project N638 Zundert - Rucphen. In samenspraak met onze opdrachtgever provincie Noord-Brabant. Begin augustus hebben we ons meest milieuvriendelijke deklaagmengsel voor N-wegen van dit moment aangebracht: LEAB-SMA 8G+. Daarin passen we zestig procent van onze PA-Stone toe. Ook is het asfaltmengsel op lage temperatuur, 100-130 graden Celsius, geproduceerd. Daarnaast is het asfalt geluidsreducerend, waardoor de directe omgeving van de N638 minder last heeft van het verkeer. Ook andere aannemers en opdrachtgevers draaien deze pilot voor kwaliteitsmeting voordat het door aanbestedende diensten wordt doorgevoerd in nieuwe contracten.

Gewenste asfaltkwaliteit

Het asfalt realiseren onder goede condities én met de juiste, hoge kwaliteit is een belangrijk speerpunt vanuit Asfalt-Impuls. Onderzoeksresultaten moeten uitwijzen of de bewuste omgang met de kwaliteit haar vruchten heeft afgeworpen. En of we de methode van kwaliteitsborging ook in andere projecten gaan toepassen.

Asfaltuitvoering onder goede condities en met hoge kwaliteit

Een ander belangrijk aspect vanuit Asfalt-Impuls is het stimuleren van de opdrachtnemer om extra aandacht te besteden aan een optimaal uitvoeringsproces. En om te controleren of dat ook daadwerkelijk is gelukt. Dit doen we door te sturen op het voorkomen van afwijkingen in bijvoorbeeld de voortgang van het logistieke proces aan de voorkant. Zo kunnen we een hogere kwaliteit realiseren in het gehele proces van verwerken en verdichten van asfalt. Wij doen dit aan de hand van de zogeheten ASPARi-methodiek en gebruiken hiervoor eigen BAM-apparatuur op onze spreidmachines en walsen, zoals WITOS/RoadScan en HCQ. Ook maken we gebruik van apparatuur van de onderzoeksgroep ASPARi van de Technische Universiteit Twente.

Nieuw: overdracht gemeten data aan opdrachtgever

Nieuw voor de N638 is dat we alle digitale gemeten data van ASPARi ook aan de opdrachtgever overgedragen. Zo kan bij het beheer en onderhoud van de deklaag in de toekomst de beheerder gebruikmaken van de informatie die is verzameld tijdens de realisatie van de deklaag. Dit verbetert het beheerproces van de opdrachtgever, omdat deze zich kan concentreren op de risicogebieden. En het kan een belangrijke rol spelen bij het verbeteren van de uitvoeringsprocessen van de opdrachtnemer. Deze kan de gegevens gebruiken als reflectie en terugkoppeling op de effectiviteit en kwaliteit van de uitvoering.

Successen in de asfaltsector

De Asfalt-Impuls moet in 2023 leiden tot een brede toepassing van technologie, kennis, tools en contracten waarmee de gemiddelde levensduur van onze asfaltwegen verdubbelen en de standaardafwijking in de levensduur halveren. Hierbij geldt dat de CO2-uitstoot halveert en dat de kosten voor aanleg en onderhoud minimaal gelijk zijn.