BAM behaalt weer hoogst haalbare score op gebied van duurzaamheid

23 december 2020 09:21

BAM heeft als Europees bouwbedrijf de hoogste mogelijke score behaald op de CDP Climate Change ranking. Deze score laat zien dat wij de juiste koers varen om emissies te verminderen en klimaatrisico’s te beperken.

Erik Hoeksema, afdelingshoofd Duurzaamheid bij BAM Infra Nederland: ‘Wij willen als bouwbedrijf een positieve impact hebben op de leefomgeving. Dat doen we door te bouwen met minder uitstoot en door materialen te hergebruiken. Zo putten we minder uit natuurlijke bronnen. De leidende positie van Koninklijke BAM Groep op de lijst van CDP is mooi, maar we hebben als infrasector nog een hoop te doen.’

Circulair bouwbedrijf

Om in de toekomst de aarde ook voor komende generaties leefbaar te houden, moeten we steeds duurzamere en meer circulaire oplossingen ontwikkelen en aanbieden. Om dit te bereiken concentreren wij ons op:

  • Het reduceren van brandstofverbruik op onze bouwplaatsen en het gebruik van schonere brandstof. Door zoveel mogelijk gebruik te maken van netaansluitingen in plaats van dieselaggregaten en door het toepassen van alternatief (elektrisch) materieel. Mooie voorbeelden hiervan zijn: onze, en ’s werelds eerste, elektrische wals en de toepassing van HVO brandstof op al ons asfaltmaterieel.
  • Het reduceren van emissies van ons wagenpark door minder te reizen en door elektrisch rijden te stimuleren.
  • Het inkopen van groene stroom. BAM koopt al 50% van de elektriciteit in als groene stroom met als doel om dit in 2030 op 100% te hebben.
  • Werken volgens circulaire ontwerpprincipes, waarin grondstoffen, onderdelen en producten hun waarde zo veel mogelijk behouden, we hernieuwbare energiebronnen gebruiken en waarin denken vanuit de grondstofketen centraal staat.

Wat is CDP?

CDP is een van 's werelds belangrijkste non-profit organisaties op het gebied van klimaatonderzoek. CDP daagt bedrijven en overheden onder andere uit om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen, water te besparen en bossen te beschermen. In die eerste categorie heeft BAM de A-lijst gehaald. Wereldwijd hebben in 2020 meer dan 9.600 bedrijven data aangeleverd aan CDP.