Asfaltwegen met Streetprint leveren voor omgeving geluidreductie op van 2 dB

24 maart 2015 10:41 - BAM Infra bv

Een onderzoek naar de geluideffecten van wegvakken met Streetprint in keperverband heeft aangetoond dat deze wegvakken in alle gevallen stiller zijn dan standaard elementenverhardingen in keperverband. Het onderzoek op basis van de Close Proximity(CPX)-methode is op vijf verschillende wegvakken uitgevoerd. De maximale geluidreductie die is gemeten bedraagt 2 dB.

Streetprint is een gepatenteerd procedé waarmee patronen in asfalt worden aangebracht. Op een groot aantal locaties, onder meer in woonbuurten, bij scholen en drukke winkelcentra past Streetprint Nederland de methode toe. Streetprint verhoogt de veiligheid en is duurzaam want onderhoudsarm. Geluidreductie is voor opdrachtgevers eveneens een belangrijke argument te kiezen voor Streetprint. Om beter inzicht te krijgen in de exacte geluidtechnische eigenschappen, heeft Streetprint Nederland de expertise van ingenieursbureau M+P ingezet.

Geluidmeettrailer

Op vijf verschillende wegvakken in Alkmaar, Breda, Utrecht, Soest en Budel heeft M+P metingen uitgevoerd. Deze wegvakken zijn uitgevoerd met Streetprint in keperverband. De meetresultaten zijn vergeleken met resultaten van metingen aan standaard elementenverhardingen in keperverband. De toegepaste CPX-methode bestaat uit een systeem waarbij op korte afstand het geluid van een set banden wordt gemeten wanneer deze over het wegdek rollen. De zogenaamde geluidmeettrailer geeft inzicht over het verloop van het geluidniveau over de gehele wegvaklengte.

Ruimtelijke kwaliteit

Patronen in asfalt zijn een uitstekende oplossing voor drukke verkeerspunten in woonbuurten, bij scholen of drukke winkelcentra waar aspecten als veiligheid, geluid, duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit extra aandacht verdienen. Streetprint is nauwelijks te onderscheiden van straatwerk waardoor het naadloos opgaat in de bestaande omgeving. Doordat het onderhoudsarm is, is het beheer eenvoudig en goedkoop.

Gemeenten passen Streetprint veel toe op binnenstedelijke locaties waar de verkeersdruk toeneemt. Voor weggebruikers hebben de patronen in asfalt een duidelijke signaalfunctie waardoor ze beter letten op overig verkeer en de veiligheid voor bijvoorbeeld fietsers en voetgangers toeneemt.