Afgerond: project Route A2 - Stein

11 december 2020 09:33

Twee volledig nieuwe rotondes, drie opnieuw ingerichte rotondes en een snelfietspad. Het project Route A2 - Stein is officieel afgerond. Wethouder Danny Hendrix van de gemeente Stein en Eric van Avendonk, directeur BAM Infra Regionaal Zuid,  openden op maandag 7 december officieel het eindresultaat van dit project.

Het project

De rotonde naast asfaltcentrale ACL hebben we verplaatst zodat er ruimte is ontstaan voor een nieuwe inrit. Hierdoor kruist de inrit niet meer met het fietspad. En dit zorgt voor een veiligere situatie. Daarnaast hebben we drie rotondes opnieuw ingericht en twee nieuwe rotondes en een snelle fietsroute aangelegd.  Dit is een schakel in het snelfietspad tussen Maastricht en de Chemelot Campus. Wethouder Danny Hendrix: ‘Een resultaat waar we trots op mogen zijn. Wegen die voldoen aan de nieuwste eisen, een betere doorstroming, een betere fietsverbinding en een mooiere uitstraling.’

Maximale doorstroming en bereikbaarheid en minimale hinder

Voor dit project zijn we in de aanbesteding door de gemeente uitgedaagd om met ons plan in te zetten op maximale doorstroming en bereikbaarheid en minimale hinder. In acht maanden tijd is er hard gewerkt om deze belangrijke entree van de gemeente Stein een volledige upgrade te geven. ‘We hebben met ons plan deze belofte meer dan waargemaakt en het project afgerond met een planning van 38 weken, waar de gemeente ons 48 weken ruimte had gegeven. Dus in tachtig procent van de beschikbare tijd wat zorgt voor nog minder hinder’, zegt een zeer tevreden Eric van Avendonk.

Steun van Provincie Limburg

Dit project is mede gefinancierd door een provinciale subsidie. Gedeputeerde Carla Brugman-Rustenburg (Fiets, Verkeersveiligheid): ‘De Provincie Limburg is blij met de aanleg van de fietsverbinding, omdat het in belangrijke mate bijdraagt aan een grotere verkeersveiligheid voor fietsers. Daarnaast maakt dit stuk fietspad een belangrijk deel uit van de hoogwaardige fietsverbinding (snelfietsroute) Maastricht - Chemelot. Een snelfietsroute is een comfortabele, snelle fietsroute voor met name woon-werkverkeer, maar ook recreatieve fietsers tussen grote steden. De routes zorgen voor een betere bereikbaarheid van woon-werklocaties en zijn een belangrijke stimulans om voor de fiets te kiezen in plaats van de auto. Investeren in snelfietsroutes leidt tot reistijdwinst, een betere gezondheid en winst voor het milieu. Uit landelijk onderzoek hebben we geleerd dat de aanleg van een snelfietsroute loont. Hopelijk stappen nu ook meer Limburgers op de fiets.’

Twee volledig nieuwe rotondes, drie opnieuw ingerichte rotondes en een snelfietspad. Het project Route A2 - Stein is officieel afgerond. Wethouder Danny Hendrix van de gemeente Stein en Eric van Avendonk, directeur BAM Infra Regionaal Zuid,  openden op maandag 7 december officieel het eindresultaat van dit project. Twee volledig nieuwe rotondes, drie opnieuw ingerichte rotondes en een snelfietspad. Het project Route A2 - Stein is officieel afgerond. Wethouder Danny Hendrix van de gemeente Stein en Eric van Avendonk, directeur BAM Infra Regionaal Zuid,  openden op maandag 7 december officieel het eindresultaat van dit project.