Aanleg zuidwestelijke randweg Harmelen in de startblokken

9 juli 2012 21:04 - BAM Infra bv

Utrecht, 9 juli 2012 - De aanbesteding voor de aanleg van de zuidwestelijke randweg Harmelen heeft plaatsgevonden en de opdracht is gegund aan BAM, de aannemer die de economisch meest voordelige inschrijving deed. De zuidwestelijke randweg staat ook bekend onder de naam BRAVO 6a/6b*. Planning is dat de weg in december 2014 klaar is voor gebruik.

De nieuwe randweg verbindt de provinciale weg N198 direct met de A12. Doorgaand verkeer rijdt dan om de korpskern van Harmelen heen. Behalve de dorpskern ontsluit deze randweg ook het bedrijventerrein 'De Putkop'.

Design en construct

De aannemer gaat werken volgens het 'design en construct' model. Hierbij heeft de aannemer veel vrijheid om het werk uit te voeren en te plannen, uiteraard binnen vooraf gestelde kaders. Het onderhoud van de weg voor de komende vijftien jaar ligt ook in handen van BAM. Op die manier verwachten provincie en gemeente dat er extra aandacht zal zijn voor de kwaliteit van de fundering en de verharding. Een belangrijk uitgangspunt bij de aanleg van de weg is een duurzame uitvoering. Reden dat zogeheten 'lage energie asfalt wordt toegepast'. Dat is asfalt dat bij lagere temperaturen kan worden aangebracht, waardoor er minder CO2 wordt uitgestoten. Daarnaast zal er veel aandacht zijn voor de beplanting langs de weg.

Planning

Vanaf de tweede week van juli gaat BAM een aantal grondboringen doen om een nog beter zicht te krijgen in de opbouw van de ondergrond. Dit is belangrijk om te bepalen hoeveel voorbelasting de grond nodig heeft om stevig genoeg te zijn voor het bouwen van de weg. Daarnaast gaat de aannemer het bestaande ontwerp uitwerken tot een uitvoeringsontwerp, waarin diverse bouwwerken in en om de weg nader worden gedetailleerd. Verwachting is dat het uitvoeringsontwerp eind 2012 gereed is. Vanaf januari 2013 begint het werk ook buiten zichtbaar te worden. Er worden nieuwe sloten gegraven en onderdoorgangen voor het water gemaakt.

In het voorjaar van 2013 begint de aannemer stapsgewijs met het aanvoeren van zand dat op diverse plaatsen gestort wordt om de grond te laten inklinken zodat deze niet gaat verzakken als de weg er ligt. De daadwerkelijke aanleg van de weg is voorzien tussen april en december 2014.

Informatie richting bewoners

Voorafgaande aan de daadwerkelijke aanleg van de weg zal er een kennismakingsavond zijn voor omwonenden en andere belangstellenden. Dat zal zijn vanaf het moment dat de gedetailleerde planning van de werkzaamheden bekend is (begin 2013). Bewoners kunnen dan kennis maken met de mensen die het werk gaan uitvoeren en als zodanig hun eerste aanspreekpunt zijn.

Nadere informatie

*) A12 BRAVO staat voor Brede Regionale Aanpak Voorkomt Oponthoud en heeft als doel om de verkeersknelpunten op te lossen rond het A12-traject vanaf het verkeersplein Oudenrijn tot en met Bodegraven en in het gebied daaromheen. Het is een samenwerkingsverband van de provincie utrecht, Rijkswaterstaat, Bestuur Regio Utrecht en de gemeenten Bodegraven, Woerden, Montfoort, Nieuwegein en Utrecht. A12 BRAVO bevat in totaal zeven infrastructuurprojecten die in samenhang worden voorbereid en uitgevoerd voor een betere bereikbaarheid, veiligheid en leefbaarheid.