Aanbesteding N50 voorlopig gegund

22 maart 2012 19:13 - BAM Infra bv

(Persbericht gemeente Kampen:) Kampen, 21 maart 2012 - Op 20 maart heeft de gemeente Kampen de opdracht voor de halve aansluiting (op- en afrit) N50 Kampen Noord voorlopig gegund aan het bedrijf BAM Wegen Regio Oost.

Na de aanbesteding wordt, zoals gebruikelijk, een bezwarenperiode in acht genomen van vijftien dagen waarin inschrijvers bezwaar op de aanbestedingsprocedure kunnen uitoefenen (de zogenaamde Alcatelperiode), waarna het werk definitief wordt gegund.

Voor deze aanbesteding zijn via een voorselectie vijf partijen uitgenodigd om te mogen inschrijven op het werk van de aansluiting. BAM Wegen Regio Oost uit Apeldoorn was de inschrijver met de beste prijs/kwaliteitsverhouding.

Medio april komt de gemeente kampen naar buiten met de definitieve aanneemsom en planning. Dit wordt vervolgens bekrachtigd met het ondertekenen van het contract tussen de gemeente Kampen en de opdrachtnemer. Voor het project wordt subsidie ontvangen van de Provincie Overijssel en het Europees Fonds voor Ruimtelijke Ontwikkeling (EFRO).