Koude asfaltrecycling toegepast bij reconstructie Loevesteinse Randweg op Schiphol

Koude asfaltrecycling toegepast bij reconstructie Loevesteinse Randweg op Schiphol

Samen met Schiphol stimuleren we de toepassing van innovaties om onze gezamenlijke duurzame ambities te realiseren. Daarom hebben we op de Loevesteinse Randweg op Schiphol het innovatieve concept Bitumen geStabiliseerde Materialen (BSM) toegepast. Door asfalt koud te recyclen. De Loevesteinse Randweg die nodig een opknapbeurt nodig had, ontsluit de parkeerplaatsen P5 en P42 en is ook de plek waar taxichauffeurs hun elektrische taxi’s opladen.

We hebben deze werkzaamheden uitgevoerd samen met Arkil (Denemarken) en Freesmij.

Koude asfaltrecycling toegepast bij reconstructie Loevesteinse Randweg op Schiphol

Nieuwe ‘koele’ techniek

Door asfalt koud te recyclen maken we van de bestaande asfaltverharding een nieuwe verhardingslaag. Met deze nieuwe techniek verminderen we de CO2-uitstoot (minder transportbewegingen en verwerking bij omgevingstemperatuur) en het gebruik van primaire grondstoffen. Daarnaast kan bestemmingsverkeer na toepassing van BSM zo nodig direct na de wals er overheen rijden. Er is geen afkoelingsperiode nodig, want we werken met koud materiaal. De toplaag kan enkele dagen later aangebracht worden als er voldoende lengte is om dit in één keer te asfalteren.

97% recycling bij een productietemperatuur van 15⁰C

Het bijzondere van deze nieuwe techniek is dat we een ongebonden verhardingslaag realiseren met een groot draagvermogen. Door enkel een kleine hoeveelheid schuimbitumen (2%) en vulstof (1%) toe voegen maken we het mengsel stabiel en kunnen we het verdichten tot een draagkrachtige laag. Met deze circulaire oplossing hebben wij het asfalt van de Loevesteinse Randweg vernieuwd door  al het aanwezige materiaal (97%) ter plekke her te gebruiken. Bij een productietemperatuur van zo’n 15⁰C, gelijk aan de temperatuur buiten. Transport van het gefreesde asfalt is niet nodig. We gebruiken het meteen als nieuwe tussenlaag, die niet gebonden maar gestabiliseerd is met bitumen. Hierdoor is het materiaal niet gevoelig voor vermoeiing (scheuren) en kunnen we een constructie realiseren met een ontwerplevensduur van 30 jaar. Waarbij we alleen de asfaltdeklaag van slechts 4 cm eens in de 15 jaar tot 20 jaar vervangen. 

Deze nieuwe techniek hebben we inmiddels toepast in opdracht van gemeente Moerdijk en gemeente Venray
 

Duurzame samenwerking met Schiphol

Sinds 2019 hebben wij een langdurige samenwerking voor negen jaar met Schiphol. We werken op drie plekken; in de boven- en ondergrondse infrastructuur en in de terminal. Onze bijzondere en transparante samenwerking met Schiphol heeft de afgelopen zes jaar geresulteerd in mooie successen op het gebied van duurzaamheid. Zoals bijvoorbeeld de bouw van de circulaire doorlaatpost 90 met materiaal uit de sloop van drie kantoorpanden en drie vrachtgebouwen op Schiphol. De gerenoveerde Amsterdam-Bataviaweg waar we gebruik hebben gemaakt van duurzame asfaltmengsels en elektrisch materieel. Of het emissieloos aanbrengen van 160 km hoogspanningskabel op de Kaagbaan in slechts 10 weken tijd.

 

Deel op social media