Aanleg Prinses Alexiaviaduct op de Maasvlakte op duurzame wijze

De bouw van het Prinses Alexiaviaduct op de Maasvlakte is gegund aan BAM Infra Nederland. In opdracht van Havenbedrijf Rotterdam vervangen we de gelijkvloerse kruisingen door een ongelijkvloerse kruising. Dit doen we op een zo’n veilige en duurzaam mogelijke wijze, waarbij de reductie van CO2-uitstoot tijdens de uitvoering hoog in het vaandel staat. Het viaduct is essentieel voor zowel de verdere ontwikkeling van het gebied als het verbeteren van de bereikbaarheid van de terreinen rondom de Prinses Alexiahaven. De bouwwerkzaamheden starten in juni 2025 en we leveren naar verwachting in november 2026 op. Op dinsdag 2 juli ondertekenden alle partijen het contract. 

Betere bereikbaarheid en veiliger

De ongelijkvloerse kruising in het uiterste westen van de haven is noodzakelijk om de veiligheid in het verkeer te bevorderen en gebiedsontwikkeling rond de Prinses Alexiahaven verder te stimuleren. Wij bouwen drie viaducten om veilig verkeer mogelijk te maken. Dit omvat veel grondwerk en het aanleggen van op- en afritten. Daarnaast verhogen we de Mekongweg om deze bovenop de nieuwe viaducten te laten aansluiten. De Maasvlakteweg verbreden we over een lengte van 3,5 km van twee keer één rijbaan naar twee keer twee rijbanen. We leggen nieuwe fietspaden aan en passen de weginrichting en installaties aan, waaronder blusleidingen die in de grond liggen. De bestaande gelijkvloerse kruisingen verwijderen we. We werken zorgvuldig rondom de kabels en leidingen van de Maasvlakte die door het projectgebied lopen. 

Met minimale hinder

Tot slot leggen we een tijdelijke Maasvlakteweg aan zodat het gebied vrij blijft voor de bouw. We hebben een plan opgesteld om verkeershinder te minimaliseren. Dit plan zorgt ervoor dat hulpdiensten altijd toegang hebben en dat vrachtwagens kunnen parkeren bij calamiteiten.

BAM duurzaam uitvoering GROENR beton asfalt elektrisch materieel tunnel viaduct wegen havenbedrijf

Van links naar rechts: Henk Post, Managing Director bij BAM Infra Nederland / Vivienne de Leeuw, CFO Havenbedrijf Rotterdam / Carla Rodenburg, Executive Director bij BAM Infra Nederland/ Egbert van der Wal, Hoofd Port Development, Havenbedrijf Rotterdam

Visual: Zwarts & Jansma Architects

Reductie CO2-uitstoot

Voor zowel Havenbedrijf Rotterdam als BAM is het reduceren van CO2-uitstoot een belangrijke duurzaamheidsdoelstelling. Dit komt sterk terug binnen dit project. In nauwe samenwerking met het Havenbedrijf Rotterdam zijn duurzame maatregelen bepaald die bijdragen aan de gezamenlijke ambitie om de haven in 2050 klimaatneutraal te maken. 

De mobiliteit in en rond de Rotterdamse haven is van belang voor de ontwikkeling van Nederland. Dankzij de gezamenlijke duurzaamheidsambities is het mogelijk om zowel het viaduct zelf als de wijze van bouwen zo te concretiseren dat een groener en duurzamer Nederland tastbaar wordt.’

Henk Post, managing director bij BAM Infra Nederland

Emissiearme bouwplaats

Zo streven we naar een emissiearme bouwplaats. We zetten bijvoorbeeld divers elektrisch materieel in, zoals elektrische kranen, shovels en asfaltsets. Hiervoor komt er voor het eerst in de haven een laadplein voor elektrische materieel dat bestemd is voor één specifieke bouwplaats. Verder gebruiken we HVO100 brandstof in plaats van reguliere diesel. De inzet van HVO100 is onderdeel van de duurzaamheidsstrategie van BAM. Het doel is emissieloos werken, maar tot al ons materieel emissieloos is, gebruiken we HVO100 als transitiebrandstof. Het bespaart 90% CO2-uitstoot ten opzicht van gewone brandstof.

Duurzaam beton

Voor al het betonwerk zijn we voornemens om ons duurzame betonmengsel GROENR toe te passen, wat ongeveer 595.000 kg CO2-uitstoot bespaart ten opzichte van traditionele mengsels. Dit is hetzelfde als 82 keer rondom de aarde rond vliegen voor één persoon. GROENR bevat flink minder cement en bestaat uit natuurlijke grondstoffen. Dit leidt tot veel minder CO2-uitstoot, terwijl het beton nog wel helemaal binnen de huidige normen en richtlijnen van veiligheid en sterkte past. Met de inzet van elektrisch materieel, de toepassing van duurzaam beton en het gebruik van HVO100 streven we naar vermindering van de CO2-uitstoot tijdens de uitvoering van de aanleg van het Prinses Alexiaviaduct.

BAM duurzaam uitvoering GROENR beton asfalt elektrisch materieel tunnel viaduct wegen havenbedrijf

Deel op social media