Provincie Zuid-Holland selecteert BAM, Equans en Demako voor renovatie Julianasluizencomplex in Gouda

BAM Vervanging en Renovatie duurzaam circulair levensduurverlenging sluis

Het Julianasluizencomplex in Gouda verbindt de Hollandse IJssel met het Gouwekanaal en is een belangrijk knooppunt voor de vaarwegen in Zuid-Holland. Delen van het complex zijn aan het eind van hun technische levensduur en aan vernieuwing toe. Provincie Zuid-Holland heeft de combinatie STROOOM - bestaande uit BAM Infra Nederland, Equans en Demako – geselecteerd om in een bouwteam te komen tot een uitvoeringsontwerp voor renovatie en deze te realiseren, zodat het complex de komende 50 jaar operationeel kan blijven. De bouwteamfase is reeds gestart. We sluiten deze af in de zomer van 2025 en starten daarna met de realisatiefase die ongeveer anderhalf jaar duurt.

Modernisering en conservatie

Het Julianasluizencomplex bestaat uit twee sluiskolken en vier ophaalbruggen. Voor een toekomstbestendig, veilig sluizencomplex die storingsvrij in werking blijft voor het scheepvaart- en wegverkeer, is modernisering van de bediening en besturing van de sluizen essentieel. Zo heeft het bediengebouw een upgrade nodig voor meer comfort en minder energieverbruik. Daarnaast is conservering van de bruggen en sluisdeuren vereist om het staal voor de komende jaren weer te beschermen tegen roest. Verder moeten bepaalde plekken van de sluiskolk hersteld worden door middel van betonreparaties. Tot slot leggen we een fietspad om voor de verkeersveiligheid. Hierdoor is er meer afstand tussen de fietsers en de bewegende brugdelen. 

Bouwteam

Een aantal renovatiewerkzaamheden aan het complex is vooraf voorgeschreven. Andere zijn onderdeel van de opdracht voor het bouwteam. Provincie Zuid-Holland kiest hiervoor om de expertise van de afzonderlijke bedrijven in de combinatie STROOOM optimaal te benutten en zo samen tot een integrale uitwerking en aanpak te komen. De provincie heeft de combinatie STROOOM geselecteerd vanwege de beste score op samenwerkingsaanpak, technische expertise en kennis op het gebied van duurzaam renoveren. In nauwe samenwerking werken we het uitvoeringsontwerp uit waarbij onder meer gezorgd wordt dat de hinder voor de omgeving zo veel mogelijk beperkt is. Dat betekent een uitvoeringsmethode waarbij steeds één kolk open blijft voor scheepvaart en één oversteek toegankelijk voor het wegverkeer. Verder buigen we ons over technische uitdagingen zoals het droogzetten van het sluishoofd voor het vervangen of herstellen van de rails van een roldeur. 

Duurzaamheid en circulariteit

Een essentieel onderdeel van de opdracht voor het bouwteam is een duurzame aanpak van de renovatie, om het gebruik van nieuwe materialen en grondstoffen zoveel mogelijk te beperken. Denk daarbij aan hergebruik van materialen van de bestaande constructie en het opknappen van bestaande componenten om een langere levensduur te garanderen. Daarnaast streeft provincie Zuid-Holland samen met ons naar het toepassen van alternatieve en CO2-uitstoot besparende conserveringssystemen. We onderzoeken ook de toepassing van herbruikbare energie op het complex met zonnepanelen en circulaire laadpalen. Tot slot is het uitgangspunt een duurzame uitvoering door bijvoorbeeld de inzet van elektrisch materieel.

Historisch sluizencomplex

Het Julianasluizencomplex is een belangrijke schakel in het scheepvaart- en wegverkeer en van groot economisch belang. De oudste sluiskolk dateert uit 1936 en is zelfs monumentaal. In 2014 kwam er een tweede sluiskolk naast de bestaande kolk om te kunnen voldoen aan de toenemende beroeps- en recreatievaart. STROOOM neemt zowel de technische uitdagingen als de eisen van monumentenzorg zorgvuldig in acht tijdens de renovatie. 

BAM Vervanging en Renovatie duurzaam circulair levensduurverlenging sluis

Vervanging- en renovatieopgave in Nederland

Veel bruggen, tunnels, sluizen en viaducten zijn gebouwd in de jaren 50 en 60 van de 20ste eeuw. Ze zijn door de jaren heen intensief belast door steeds meer en zwaarder verkeer. Dit vergroot de kans op storingen en daarom moeten ze nu gerenoveerd of vernieuwd worden. 

Multidisciplinaire aanpak

Vanuit onze strategie ‘Building a sustainable tomorrow’ draagt BAM Infra Nederland bij aan de vervanging- en renovatieopgave waar Nederland voor staat. Door renovatie kunnen bruggen en sluizen nog jaren mee. Wat maakt dat ze nu niet vervangen hoeven worden. We zetten onze brede expertise op het gebied van infrastructuur, ons uitgebreide netwerk en spreiding in het land hiervoor in. Daarnaast bundelen we onze krachten met externe partners. Alle disciplines brengen we op effectieve manier samen in een integrale, multidisciplinaire aanpak om opdrachtgevers een totaaloplossing te bieden. 

Met de gunning van de Spooldersluis en nu de Julianasluizen verfijnen we nog meer onze kennis en kunde het gebied van toekomstige vervanging- en renovatie om onze klanten en opdrachtgevers die ook te maken hebben met deze opgave.

Deel op social media