Hinderbeperking centraal bij realisatie tijdelijk spoor Vught

Begin dit jaar zijn we gestart met onze werkzaamheden in Vught voor het realiseren van tijdelijke (spoor)voorzieningen . Een omvangrijke operatie in de kern van Vught, waarmee we ruimte maken voor de bouw van een verdiepte ligging van het spoor. Het doel dat ProRail heeft met de verdiepte ligging is om meer capaciteit voor goederen- en passagierstreinen te verkrijgen en de leefbaarheid en veiligheid op en rond het spoor te bevorderen. Vanwege de direct aan het huidige spoor gelegen woningen, bedrijfspanden en openbare voorzieningen staat hinderbeperking centraal in onze aanpak.

Hinder zoveel mogelijk beperken

Zo plaatsen we waar mogelijk geluidsschermen tussen het spoor en de aangrenzende huizen, bedrijven en openbare ruimte en passen we trillingsarme funderingsmethodieken toe. We beperken het aantal vrachtwagenbewegingen door het centrum van Vught door gebruik te maken van bouwhubs buiten de woonkern voor ons bouwmaterieel en -materialen. Aanvoer van materialen naar de bouwhubs doen we via het spoor. Wanneer we wel door Vught rijden, doen we dat buiten spitstijden. We korten onze werkzaamheden voor bijvoorbeeld het tijdelijke station, nieuwe onderstation en relaishuis ter plekke zoveel mogelijk in door onderdelen daarvan op een andere locatie voor te produceren.
Om CO2-uitstoot én geluidsoverlast te reduceren, werken we zoveel mogelijk met elektrisch materieel op het project. Denk daarbij aan een elektrische kraan, graafmachines, vrachtwagens, asfaltmaterieel en een krol (kraan op lorries). 
 

Hinderbeperking centraal bij realisatie tijdelijk spoor Vught

Pilot opladen elektrisch materieel via onderstation

Vanwege de toenemende laadbehoefte door de inzet van elektrisch materieel en de uitdagingen rondom netaansluitingen op bouwlocaties zijn we voortdurend op zoek naar nieuwe mogelijkheden voor laadinfrastructuur. In Vught doen we daarom een pilot samen met ProRail waarbij we het vermogen van het onderstation inzetten voor het laden van het elektrisch materieel. De voorbereidingen voor de pilot, die in juli van start gaat, zijn in volle gang.

Aanpassingen aan spoor en weginfrastructuur

De spoorvoorzieningen die we aanleggen, zijn nodig om het treinverkeer tijdens de bouw van de verdiepte ligging doorgang te laten vinden. Zo leggen we in Vught een tijdelijk spoor aan, maken we een wisseloverloop in de spoorlijn naar Tilburg en passen we het spoor naar Den Bosch aan. Het nieuwe onderstation en relaishuis dat we bouwen, blijft ook na realisatie van de verdiepte ligging dienst doen. Daarnaast realiseren we een tijdelijke spoor- en fietsbrug en een tijdelijk station in Vught. En passen we de weginfrastructuur aan naar deze tijdelijke voorzieningen. Eind 2025 verwachten we onze werkzaamheden conform planning af te ronden.
 

Deel op social media