Rijkswaterstaat gunt groot onderhoud A1 en A10 aan BAM

Rijkswaterstaat gunt groot onderhoud A1 en A10 aan BAM

BAM Infra Nederland gaat in opdracht van Rijkswaterstaat het groot onderhoud aan de verkeersaders A1 en A10 in Noord-Holland uitvoeren.

De snelwegen A1 en A10 vormen belangrijke verkeersaders in Noord-Holland. Om die wegen in goede conditie te houden is groot onderhoud nodig. Rijkswaterstaat heeft de opdracht hiervoor aan BAM gegund. Het contract omvat het ontwerpen en uitvoeren van groot onderhoud aan het hoofdwegennet van West-Nederland Noord. En heeft een looptijd tot 31 december 2025, met een optie tot verlenging van 2 maal 1 jaar (uiterlijk tot eind 2027).

Andreas Koks, projectmanager Rijkswaterstaat: 'Met vertrouwen gaan we met BAM een nieuw groot onderhoudsproject uitvoeren waarin we met de Koploperaanpak de uitdagingen aangaan voor duurzame wegverharding met een hoge kwaliteitsstandaard.'

Koploperaanpak duurzame wegverharding

Na het project Groot Onderhoud aan de A2 en A12, is dit het tweede project van Rijkswaterstaat binnen de zogeheten ‘Koploperaanpak duurzame wegverharding’, waarbij bedrijven met ambitieuze eisen aan MKI worden uitgedaagd om het onderhoud aan de wegen zo duurzaam mogelijk te doen. Met de Koploperaanpak wil Rijkswaterstaat investeringen in duurzame wegverhardingen voor bedrijven lonend maken. Dat doet Rijkswaterstaat om als grootste wegbeheerder van Nederland haar verantwoordelijkheid te nemen bij het behalen van de klimaatdoelen. Door stappen te zetten naar duurzame wegverharding, met de hoge kwaliteitsstandaard die we in Nederland gewend zijn.

Vaste en variabele scope

Tot de vaste scope van dit contract behoort het onderhoud  aan de A1 richting Amersfoort, tussen de knooppunten Watergraafsmeer en Diemen, en de A10 richting Zaanstad, tussen de knooppunten Amstel en Watergraafsmeer en tussen het knooppunt Watergraafsmeer en Coenplein. Vanaf de zomer van 2024 wordt het asfalt op genoemde trajecten vervangen door een asfaltdeklaag van dubbellaags ZOAB. Daarnaast vinden er herstelwerkzaamheden plaats aan verschillende kunstwerken waaronder de Zeeburgerbruggen (Ring A10 Noord). De werkzaamheden aan de Zeeburgerbruggen moeten volgens planning medio september 2024 zijn afgerond. De inhoud van de variabele scope wordt bepaald op een later moment.  

Duurzaamheid en asfaltkwaliteit

Bij de gunning van dit contract zijn duurzaamheid en kwaliteit van het asfalt een belangrijk criterium geweest. Met behulp van MKI (Milieukostenindicator) stimuleert Rijkswaterstaat het toepassen van duurzame asfaltmengsels en hoogwaardig hergebruik van vrijkomend freesmaterieel, transport en verwerking, Optimale beheersing van de processen bij productie, transport en verwerking borgen de kwaliteit van het nieuw aan te bergen asfalt. 

Gerard Murck, bedrijfsleider bij BAM Infra Nederland: ‘We hebben binnen BAM ambitieuze duurzaamheidsdoelstellingen. De afgelopen jaren hebben we bijvoorbeeld samen met AsfaltNU en partners met succes gewerkt aan de optimalisatie en uitbreiding van het aantal beschikbare duurzame asfaltmengsels. We zijn blij met de waardering van Rijkswaterstaat voor de kwaliteit van ons lage temperatuurasfalt dat we gaan inzetten.’

Rijkswaterstaat gunt groot onderhoud A1 en A10 aan BAM Infra Nederland

Deel op social media