Nieuw hoogspanningsstation voor netversterking in Noordoost-Nederland

In opdracht van Omexom bouwen wij mee aan een nieuw 380/110 kV hoogspanningsstation voor TenneT. Het nieuwe station is van essentieel belang om te voorzien in de snelle groei van het elektriciteitsaanbod via wind- en zonne-energie. En om te kunnen voldoen aan de verwachte stijgende vraag naar elektriciteit. Wij zijn verantwoordelijk voor de civiele en bouwkundige werkzaamheden. Het hoogspanningsstation is het eerste station dat TenneT realiseert in de netversterking van Noordoost-Nederland. Op donderdag 11 april werd feestelijk stil gestaan bij de start van de bouw en ging symbolisch de eerste schop de grond in.

Werkzaamheden in volle gang

Voor de uitbreiding van het elektriciteitsstation leggen wij de tijdelijke bouwwegen aan en straks de definitieve wegen. We maken de funderingen voor de transformatoren, de 380 kV en 110 kV velden, de toegangsvoorzieningen en de riolering. Daarnaast bouwen we de bedieningsgebouwen. Voor de start van het contract maakten we samen met Omexom in een voortraject het terrein al bouwrijp en waren we betrokken in het maken van ramingen en ontwerpen. Eind maart 2024 sloegen we de eerste palen de grond in en startten daarmee het heiwerk. In juni beginnen we met de bouwwerkzaamheden. Naar verwachting ronden we eind 2025 de werkzaamheden af. Het plan is dat het nieuwe station in Ter Apelkanaal in 2026 in gebruik wordt genomen.

‘We kijken ernaar uit om samen met  Omexom en TenneT het hoogspanningsstation te bouwen en bij te dragen aan de energietransitie in Nederland. Deze opdracht belichaamt de kern van de strategie van BAM: samenwerking, duurzaamheid en industrialisatie. We zijn trots op de voortgang die we tot nu toe samen hebben geboekt en om onze gezamenlijke ambities verder uit  te rollen. De focus ligt nu op een veilige en hoogwaardige uitvoering.’ 
Henk Post, managing director bij BAM Infra Nederland

Energietransitie duurzaam standaardisatie BAM elektriciteit 380kV samenwerken

Duurzame oplossingen

Op het project passen we verschillende duurzame oplossingen toe. Zo verplaatsten we in het voortraject tijdens het bouwrijp maken van het terrein meer dan 200.000 kubieke meter zand, waarvan een aanzienlijke hoeveelheid afkomstig was van een nabijgelegen zandwinput van Kremer. Door de nauwe samenwerking met TenneT resulteerde dit in een duurzame oplossing met minimale transportafstanden. Een ander voorbeeld is de toepassing van een innovatieve drainageoplossing tijdens de realisatiefase. Normaliter blijft de drainage achter in de grond na de werkzaamheden. Deze innovatieve drainage breekt zichzelf na vijf jaar af, waardoor er geen schadelijke materialen zoals PVC restafval achterblijven in de grond. Daarnaast onderzoeken we momenteel mogelijkheden voor het toepassen van GROENR BETON. Toepassing van dit duurzame beton leidt tot een reductie van 15 tot 20 procent CO2-uitstoot ten opzichte van traditionele mengsels.

Standaardisatie

De samenwerking tussen de verschillende partijen richt zich sterk op standaardisatie binnen het project. Zo is het station op bedrijventerrein Zuid-Groningen de eerste die gebouwd wordt volgens een nieuw standaard ontwerp voor de 380kV hoogspanningsstations van TenneT. In het kader van standaardisatie ontwikkelden we in samenwerking met partner Hendriksen een stalen kist voor het snel en efficiënt realiseren van gestorte poeren. Het toepassen van een standaardbekisting draagt bij aan een gestroomlijnde aanpak. 

‘We hebben samen een ambitieus traject doorlopen, bestaande uit meerdere fases, dat heeft geleid tot innovatie en pilots die nauw aansluiten bij de behoeften van TenneT. Dit succes is te danken aan onze samenwerking, waarbij we de juiste mensen hebben samengebracht en transparant hebben gehandeld met respect voor ieders belangen. Het strategisch plan dat we hebben opgesteld, dient als leidraad voor onze toekomstige stappen en geeft ons vertrouwen in ons gezamenlijk pad. Hoewel er uitdagingen zullen blijven komen, geloof ik er sterk in dat we deze samen zullen overwinnen.’

Jos Meijer, projectmanager bij Omexom

Elektriciteitsnetversterking Noordoost Nederland

Het hoogspanningsstation is het eerste station dat TenneT realiseert in de netversterking van Noordoost-Nederland. Het is onderdeel van de uitbreiding om meer ruimte te maken op het elektriciteitsnetwerk tussen Groningen en Drenthe met behulp van deelnetten. Elk deelnet heeft een eigen op- en afrit naar de hoogspanningssnelweg. Dit zorgt voor een betere verdeling van de elektriciteit, meer ruimte op het net én een toename in capaciteit op de meeste plekken, vaak verdubbeld of verdrievoudigd.

Energietransitie duurzaam standaardisatie BAM elektriciteit 380kV samenwerken

Deel op social media