Start werkzaamheden voor energieverdeelstation in Bemmel

We zijn gestart met de uitbreiding van het energieverdeelstation in Bemmel. Dit markeert het begin van een raamovereenkomst van minstens acht jaar, waarin we in delen van de provincie Gelderland (Betuwe, Achterhoek en Zuid-Veluwe) energieverdeelstations voor Liander realiseren. Een cruciale bijdrage aan de energietransitie in Nederland. De verwachting is dat we gedurende de overeenkomst ongeveer 32 stations realiseren, waarvan vijf in 2024. Het gaat deels om uitbreidingen van bestaande stations en deels om de bouw van nieuwe stations. De doorlooptijd voor de realisatie van de verschillende stations varieert van een half jaar tot een jaar. We streven ernaar de bouwkundige aspecten van het eerste station in Bemmel rond juli op te leveren.

Forse uitbreiding elektriciteitsnet

Om aan de snel toenemende vraag naar elektriciteit te kunnen voldoen, is een forse uitbreiding van het elektriciteitsnet nodig inclusief grotere energieverdeelstations. Samen met verschillende bouwbedrijven werkt Liander om die reden minstens de komende acht jaar aan een flinke uitbreiding van de energieverdeelstations in Nederland. Op de Betuwe, de Zuid-Veluwe en in de Achterhoek in Gelderland heeft Liander ons geselecteerd voor de realisatie van energieverdeelstations zoals onder-, regel- en schakelstations.

Stroomsnelwegen realiseren

De stations fungeren als snelwegen in het Nederlandse elektriciteitsnetwerk. Ze reguleren en verdelen de elektriciteit die afkomstig is van windmolens en energiecentrales over verschillende wijken. Wij verzorgen het uitvoeringsontwerp en de bouwkundige werkzaamheden aan de stations, zoals het hoofdgebouw, de schakelruimte en de transformatorruimtes. Ook zijn we verantwoordelijk voor de gebouw gebonden installaties, terreininrichting en de bouwplaatsinrichting voor de overige werkzaamheden vanaf het bouwrijp maken. 

Slim en duurzaam

We realiseren de stations volgens een vast modulair ontwerp dat is gemaakt door Qirion, dochteronderneming van Alliander. Dit is het moederbedrijf waar Liander ook onder valt. Het stelt ons in staat om sneller en efficiënter te werken. Daarnaast zullen we samen met Liander voortdurend nauw samenwerken tijdens het traject om de stations nog duurzamer te kunnen realiseren, met behulp van digitale technologieën.

 

Deel op social media