Bouwkundige werkzaamheden elektriciteitsstation in Doetinchem gereed

Vorig jaar startten wij met de civiele en bouwkundige werkzaamheden van het elektriciteitsstation in Doetinchem. In opdracht van Qirion, een joint venture tussen TenneT en Liander, breidden we dit station uit. Om het nu een jaar later bouwkundig op te leveren. Het station speelt een belangrijke rol in de capaciteitsuitbreiding van het elektriciteitsnet voor de omgeving Doetinchem. Een bijdrage aan de algehele energietransitie in Nederland.

Uitbreiding lokale netcapaciteit 

Voor de uitbreiding van het elektriciteitsstation realiseerden wij een 150kV/20kV gebouw met drie trafocellen, een centraal dienstengebouw, betonnen funderingen met staalconstructies voor de hoogspanningsinstallaties en kabelgoten in de hoogspanningstuin. Een deel van het hijswerk voor de bekisting en wapening en de pompen voor de bemaling voerden we elektrisch uit. Daarnaast verzorgden wij de gebouw gebonden installaties. Nu wij klaar zijn met onze werkzaamheden, richt Qirion zich de komende tijd op het plaatsen van de trafo’s en andere vervolgwerkzaamheden. Na een testperiode kan dan naar verwachting begin volgend jaar de regionale omzetting van elektriciteit plaatsvinden, wat de capaciteit in de omgeving aanzienlijk zal verhogen. 

‘We zijn erg tevreden over de samenwerking met BAM. Zij begrijpen het belang van de energietransitie goed en zijn in staat om hierin flexibel te opereren.’

Mark Walhof, projectmanager bij Qirion

Slimmer en duurzaam

De geleerde lessen uit dit project vertalen we door naar soortgelijke projecten binnen ons raamcontract met Alliander, het moederbedrijf van Liander. Hierin realiseert BAM minstens acht jaar in delen van de provincie Gelderland (Betuwe, Achterhoek en Zuid-Veluwe) verschillende hoogspanningsstations voor Alliander. In nauwe samenwerking met de opdrachtgever optimaliseren we materiaalgebruik en werkwijzen, gericht op duurzaamheid en standaardisatie. Zoals het gebruik van prefab scherfwanden, prefab betonnen kabelgoten en een uniforme werkwijze voor realisatie van het betonwerk voor de kelders van de gebouwen. Om zo tijdens het raamcontract de stations nog duurzamer en efficiënter te kunnen realiseren, met behulp van digitale technologieën.

’Met een klein en gemotiveerd team hebben we dit project in een jaar weten te realiseren. Vooral de goede samenwerking en de korte lijnen met de klant waren hierin een essentiële factor. Met projecten als de uitbreiding van het elektriciteitsstation in Doetinchem dragen we ons steentje bij in de overgang naar een duurzame energietransitie. Daar ben ik trots op.’ 

Marc Kerver, projectleider bij BAM Infra Nederland

Elektriciteit energie BAM Infra duurzaam

Deel op social media