Succesvolle test waterberging Molenvlietpark met 60.000 m3 water

Succesvolle test waterberging Molenvlietpark met  60.000 m3 water

De waterberging van het Molenvlietpark gevuld met water

Van het Molenvlietpark hebben we een duurzaam recreatiepark gemaakt dat in extreme situaties kan dienen als wateropslag. Gemeente Den Haag en Hoogheemraadschap van Delfland hebben eind vorig jaar deze waterberging getest. Door met succes 60.000 m3 water het park in te laten stromen. De kans op wateroverlast bij zware en langdurige regenval is hierdoor een stuk kleiner geworden.

Succesvolle test waterberging Molenvlietpark met  60.000 m3 water

Inlaadpunt tot waterberging Molenvlietpark

Het Molenvlietpark ligt tussen de buitenplaats Oud Vredenoord, Drievliet, de Rotterdamsebaan en de Molentocht. Naast een prettig wandel- en recreatiegebied is dit park ook een waterberging. Het idee van een park met een waterberging is ontstaan tijdens de bouw van de Rotterdamsebaan waarvan de Victory BoogieWoogie tunnel onderdeel uitmaakt. Bijzonder is dat bewoners uit de omgeving samen met ontwerpbureau BoschSlabbers samen het Molenvlietpark hebben ontworpen.

Paul Helleman, specialist water bij BAM Infra Nederland: ‘Vanuit BAM hebben we het ontwerp voor de volledige waterhuishouding en afwatering van het project Rotterdamsebaan uitgewerkt. Daardoor hebben we ook het ontwerp van deze waterberging voor onze rekening genomen. Dit omvat onder andere het functionele ontwerp, het ontwerp van de boezemkade, het detailontwerp van de inlaatconstructie met bijbehorende bodembescherming en de afsluitende duikers.’

Voorbereiden op de toekomst is urgent

In de toekomst zullen extreme regenbuien vaker voorkomen die zeer lokaal kunnen vallen. In het dichtbebouwde Delfland is er weinig ruimte om die buien op te vangen. Waterbergingen, zoals het Molenvlietpark, helpen het regenwater op te vangen en tijdelijk op te slaan. Zo verkleinen we de kans op wateroverlast voor de bewoners van de woonwijken in Den Haag en Delft. Belangrijk dus voor  Hoogheemraadschap van Delfland om een aantal eisen mee te geven aan het ontwerp van de tijdelijke waterberging in het Molenvlietpark. Bijvoorbeeld dat het gebied afsluitbaar moet zijn, als er voldoende water staat, zodat niet de gehele polder overstroomt.

 

24 olympische zwembaden vol met water

Het Molenvlietpark is een waterbergingsgebied dat verbonden is met de Tedingerbroekpolder. Vanuit de hoofdwatergangen, ook wel de boezem genoemd, kunnen we in geval van nood water overstorten naar het waterbergingsgebied Molenvlietpark. Om de beschikbare waterberging in de Tedingerbroekpolder optimaal te benutten sluiten we de afsluiters van het Molenvlietpark naar het polderwatersysteem pas af als de vastgestelde waterhoogte van maximaal NAP -1,43 m in de polder bereikt is. Vervolgens sluiten we de afsluiters richting de polder en kan de waterberging van 60.000 m³ in het Molenvlietpark gevuld worden. Dit staat gelijk aan 24 olympische zwembaden of ruim 250.000 regentonnen.

Paul: ‘Het bijzondere is dat het afsluiten van het Molenvlietpark door het gebruik van  RealTimeControl (RTC)  automatisch plaats vindt. Dit hebben we toegepast om de beschikbare wateropslag zo efficiënt mogelijk te benutten. Bij de detailuitwerking van het ontwerp van onze opdrachtgever konden we niet voldoen aan de gestelde eisen van het hoogheemraadschap. Deze problemen vroegen van ons creativiteit en oplossend vermogen om samen met gemeente Den Haag en andere stakeholders tot een acceptabele oplossing te komen. Uiteraard is dat gelukt.’

Testresultaten

Eind 2023 is de waterberging van het Molenvlietpark met succes getest. Met als doel om te checken of het systeem werkt en leerpunten te verzamelen. En ook om te kijken hoe lang het bijvoorbeeld duurt voor een gebied met een omvang van 400m lang en 150m breed weer leeggepompt is. Ter voorbereiding op de test zijn de dijken rondom het park gecontroleerd en is het park gecheckt op broedende vogels. De waterberging vulde zich tijdens de test langzaam maar gestaag, de inspecties van de dijken leverden geen bijzonderheden op. Wel bleek tijdens de test dat één van de afsluiters richting de polder onvoldoende sloot. Deze afsluiter wordt binnenkort gerepareerd. 

Paul: ‘Altijd fijn om te merken dat alles wat je in de ontwerpfase bedenkt ook daadwerkelijk goed in de praktijk functioneert. In de toekomst moeten we voorbereid zijn op extreme regenbuien die vaker voor zullen komen en zeer lokaal kunnen vallen. In het dichtbebouwde Delfland is er weinig ruimte om die buien op te vangen. Waterbergingen, zoals het Molenvlietpark, helpen ons het regenwater op te vangen en tijdelijk op te slaan. Zo verkleinen we de kans op wateroverlast voor de bewoners van de woonwijken in Den Haag en Delft. We zijn blij en trots dat we ons steentje bij hebben kunnen dragen om Delfland weer een stukje klimaatrobuuster te maken.’

Deel op social media