Contract gemeente Deventer voor duurzaam en datagedreven asfaltonderhoud

Contract gemeente Deventer voor duurzaam en datagedreven asfaltonderhoud

Met ingang van april van dit jaar verzorgen wij gedurende ten minste één jaar het asfaltonderhoud voor gemeente Deventer. Bij de onderhoudswerkzaamheden gebruiken we lage temperatuurasfalt om de CO2-uitstoot te verminderen. Verder pakken we het onderhoud datagestuurd aan en zorgen daarmee dat de gemeente ook voor de lange termijnplanning inzicht heeft in de staat van de weg.

Raamovereenkomst voor efficiënt en duurzaam onderhou

Gemeente Deventer omvat naast de stad Deventer ook de dorpen Bathmen, Diepenveen en Schalkhaar. De gemeente heeft het asfaltonderhoud in de vorm van een raamovereenkomst voor een jaar aan BAM Infra Nederland gegund met mogelijkheid tot verlenging met drie keer een jaar. Jan Pluim, programmaonderdeelmanager van gemeente Deventer en Fred-Jan Moll, regiodirecteur van BAM Infra Nederland hebben de raamovereenkomst voor het asfaltonderhoud ondertekend tijdens de Infra Relatiedagen in Hardenberg. 

Fred-Jan Moll, BAM Infra Nederland: ‘We kijken uit naar de samenwerking met gemeente Deventer. Om de CO2-uitstoot van de onderhoudswerkzaamheden te beperken, passen we onze duurzamere asfaltmengsels toe. Met behulp van data zorgen we voor een efficiënte planning van de werkzaamheden.’

Lage temperatuurasfalt en duurzaam materieel 

Het asfalt dat we gebruiken voor het onderhoud is ons lage temperatuurasfalt. De productie van dit asfalt kost minder energie dan die van traditioneel asfalt, omdat het geproduceerd wordt bij een temperatuur van 110 in plaats van 165 graden Celsius. Dit leidt tot een vermindering van de CO2-uitstoot met dertig procent. 
 

Deel op social media