BAM en Enexis gaan op duurzame wijze samenwerken aan uitbreiding elektriciteitsnet

Samen met Enexis gaan wij een bouwteamsamenwerking aan voor de bouw en uitbreiding van tien hoogspanningsstations. We voeren de werkzaamheden op verschillende locaties in het noorden en zuiden van Nederland emissieloos of -arm uit. Door de inzet van elektrisch materieel is Enexis, ondanks de stikstofregels, in staat om de elektriciteitsinfrastructuur uit te breiden, ook nabij Natura 2000-gebieden. We starten medio 2024 met de bouwwerkzaamheden voor de eerste stations en verwachten in 2026 alle stations op te leveren.

Netuitbreiding

Het elektriciteitsnet zit in vrijwel heel Nederland vol. Voor nieuwe, grote afnemers of opwekkers van elektriciteit is er daardoor op dit moment geen ruimte. Het uitbreiden van de elektriciteitsinfrastructuur in de vorm van meer stations, meer transformatoren en meer bekabeling in de grond stagneert door de geldende stikstofregels. Om geen uitstoot te produceren, zetten we bij de bouw en uitbreiding van de tien stations elektrisch materieel in. Dit doen we voor zowel het zwaardere materieel op de bouwplaats, zoals graafmachines en hoogwerkers, als het materieel dat zorgt voor het transport van en naar de bouwplaats. Hierdoor kan de door Enexis beoogde uitbreiding van het elektriciteitsnet toch doorgaan.

Snelheid vereist

'En dat is hard nodig', zegt Rutger van der Leeuw, CEO van Enexis Groep. 'We hebben op dit moment zo’n drieduizend grote bedrijven die we niet kunnen helpen vanwege een gebrek aan ruimte op het elektriciteitsnet. Die wachtlijst krijgen we alleen weggewerkt als we zo snel mogelijk nieuwe stations bouwen en bestaande stations uitbreiden. We zijn altijd op zoek naar manieren om dit sneller te doen. Of in dit geval: manieren die ervoor zorgen dat we vanwege stikstof geen vertraging oplopen. We zijn dan ook erg blij dat BAM de werkzaamheden elektrisch kan uitvoeren.'

Duurzaam en geïndustrialiseerd

Enexis selecteert BAM via een raamovereenkomst. We zijn verantwoordelijk voor de bouw van onder andere modulaire gebouwen, transformatorcellen en het fundatiewerk. Bij de bouw passen we  -naast de inzet van elektrisch materieel- materialen toe zoals duurzamer beton wat bijdraagt aan CO2-reductie. Verder werken we met Enexis in het bouwteam toe naar een standaardontwerp voor de stations om zo kansen te creëren om het ontwerpproces sneller en efficiënter te laten verlopen. We pakken de bouw op geïndustrialiseerde wijze aan. Bijvoorbeeld door het prefabriceren van de kelders. Om nog efficiënter te ontwerpen gebruiken we ook digitale methoden zoals een parametrische ontwerpapplicatie.

Passende ambities

'De samenwerkingsvorm, de duurzame ambities en het geïndustrialiseerde karakter van deze opdracht weerspiegelen de kern van BAM’s strategie,' zegt Carla Rodenbrug, Executive Director van BAM Infra Nederland. 'Met de samenwerkingsovereenkomst met Enexis leveren we een belangrijke bijdrage aan de energietransitie. Door geïndustrialiseerde bouwmethoden en inzet van emissieloos materieel rollen we onze gezamenlijke duurzaamheidsambities verder uit.'

Op weg naar een duurzame toekomst 

Duurzaamheid, digitalisering en industrialisatie zijn de centrale thema’s in de BAM-strategie ‘Building a sustainable tomorrow’. We realiseren duurzame, digitale en herhaalbare oplossingen. Om zo waarde te creëren voor onze klanten en de maatschappij.
 

Elektrisch stikstof BAM oplossing materieel CO2-reductie

Deel op social media