Oplevering historische Bullebak

15 september 2023

De monumentale brug Bullebak uit 1890 voldeed niet meer aan de eisen van deze tijd. De afgelopen drie jaar gaven wij in opdracht van gemeente Amsterdam de brug een verjongingskuur. We vernieuwden de volledige brug mét behoud van zijn historische karakter. Zodat hij weer 100 jaar mee kan. Vorige week werd De Bullebak feestelijk geopend door Micha Mos, stadsdeelbestuurder Centrum bij gemeente Amsterdam.

Technisch complex werk  

Voor de renovatie van de brug verrichtten we verschillende werkzaamheden, zoals funderings-, beton- en asfaltwerk, besturingstechniek, werktuigbouwkunde en staalbouw. We vervingen de oude houten funderingspalen door stalen funderingspalen. Sloopten de oude gemetselde  brugkelders en maakten nieuwe kelders van beton. Daarnaast vernieuwden we de oude beweegbare brugdelen en de brugbediening. Het openen en sluiten van de nieuwe Bullebak gebeurt nu met elektromechanische aandrijving.

Oplevering historische Bullebak

Foto: Sanne Couprie

Behoud van historische uitstraling

Het uiterlijk van de brug hebben we nauwelijks veranderd, omdat de Bullebak een gemeentelijk monument is. De historische natuurstenen en gietijzeren leuning zijn uniek in vorm. Door ze te nummeren en in te meten op ligging, konden we ze na restauratie weer terugplaatsen op hun oorspronkelijke locatie. Een puzzel van historische elementen.

 

'Door nauwe samenwerking met gemeente Amsterdam konden wij invulling geven aan een technisch complex werk in een zeer uitdagende omgeving. Met als eindresultaat: een beweegbare brug met de technieken uit 2023. Mét behoud van de historische uitstraling van de oude brug.'

Ralf Keijser, projectleider bij BAM Infra Nederland

 

Vereist precisiewerk

De Bullebak is een dubbele basculebrug, die opent en sluit met twee beweegbare delen. Deze zogenoemde ‘brugvallen’ zijn zware stalen constructies die in de brugkelders draaien als de brug opent. Deze vallen waren aan vervanging toe. Nauwkeurigheid is hierbij essentieel. Denk aan de uitlijning, het tramspoor en de besturing van de brug.

Oplevering historische Bullebak

Foto: Gemeente Amsterdam

Werken in een kleine ruimte

Het was een technisch uitdagende klus, omdat de brug is omgeven door kwetsbare kademuren, kabels en leidingen en bebouwing. Daarnaast bevindt de brug zich middenin het centrum van Amsterdam, op een drukke locatie met een klein werkgebied. In de bouwfasering hielden we hier constant rekening mee. Bijvoorbeeld door de aan- en afvoer van materialen en materieel zoveel mogelijk via het water te doen.

Deel op social media