Grensverleggend assetmanagement voor een mooier Nederland

Grensverleggend assetmanagement voor een mooier Nederland

Het beheren en onderhouden van infrastructuur kent vele uitdagingen. Het vraagt specialistische expertise om wegen, bruggen, tunnels, sluizen, viaducten en andere kunstwerken in goede staat te houden. Daarnaast hebben beheerders te maken met de grote opgave om vele verouderde kunstwerken te renoveren of te vervangen. BAM Infra Nederland helpt klanten met assetmanagement en levensduur verlengende oplossingen om deze opgave behapbaar te maken.

Pieter-Martijn Flamink, directeur Asset Management bij BAM Infra Nederland, vertelt bevlogen over de aanpak: ‘Aan de ene kant zorgen wij met een voorspelbare onderhoudsplanning dat infrastructuur 24/7 beschikbaar is. Aan de andere kant streven we ernaar om grensverleggend te zijn en blijven we continu innoveren met onze partners. De wereld om ons heen verandert immers. Wat vandaag nodig is voor goede infrastructuur, kan morgen anders zijn. De technologie die nu nog niet bestaat, kan overmorgen beschikbaar zijn.’

'Wij focussen ons daarom op renoveren waar het kan om de levensduur van kunstwerken te verlengen, en vervangen waar het moet. Daarmee dragen we bij aan het behapbaar maken van de vervangingsopgave.’

Flamink vervolgt enthousiast: ‘Door de jarenlange samenwerking met onze klanten weten we precies voor welke opgaven en uitdagingen zij staan. We hebben de expertise en ervaring in huis om samen met onze klanten beheer en onderhoud naar een steeds hoger niveau te tillen. Data zijn daarvoor belangrijk, maar een nog belangrijkere rol is weggelegd voor onze mensen die met deze data aan de slag gaan. Ik ben trots op de collega’s binnen BAM die met gedrevenheid nieuwe oplossingen met nieuwe technologieën ontwikkelen. Ook belangrijk is de samenwerking tussen de verschillende disciplines om de innovaties daadwerkelijk in onze processen te implementeren en te verankeren. Mooie voorbeelden zijn de sluiscomplexen in Hengelo, Delden en Eefde. Die monitoren we met sensoren, waardoor we precies weten op welk moment onderhoud nodig is. Tijdig onderhoud voorkomt storingen die anders de nodige overlast voor gebruikers veroorzaken. Dat is grensverleggend assetmanagement!’

Renoveren boven vervangen

Vele bruggen, viaducten en andere kunstwerken bereiken het einde van hun technische levensduur. Ze zijn gebouwd in de jaren ’50 en ’60 van de vorige eeuw en door de jaren heen intensief belast door steeds meer en steeds zwaarder verkeer. De vervangingsopgave is zo groot dat er niet genoeg capaciteit in de markt is, ongeacht hoeveel geld er beschikbaar komt door de verschuiving van nieuwbouw naar vervanging. Flamink: ‘We realiseren ons heel goed dat er oplossingen nodig zijn. Wij focussen ons daarom op renoveren waar het kan om de levensduur van kunstwerken te verlengen, en vervangen waar het moet. Daarmee dragen we bij aan het behapbaar maken van de vervangingsopgave.’

'Renoveren waar het kan en vervangen als het moet.’

‘Met de focus op renoveren brengen we al onze kennis en ervaring bij elkaar’, zegt Flamink. ‘Door onze expertise van ontwerp en assetmanagement te bundelen, komen we tot de juiste renovatieaanpak. En door daarbij te focussen op duurzaamheid, standaardisatie en procesverbetering komen we tot een standaardaanpak die steeds efficiënter wordt. Daardoor hebben we minder middelen nodig en minimaliseren we de omgevingsoverlast en de milieu-impact, zeker als je het vergelijkt met het vervangen van kunstwerken. Vandaar onze visie om te renoveren waar het kan en te vervangen als het moet.’

Een mooi voorbeeld van onze gestandaardiseerde aanpak en procesoptimalisatie is het onderhoudscontract Twentekanalen & IJsseldelta in opdracht van Rijkswaterstaat. Twee brugrenovaties werden er dertig die we seriematig aanpakten: met hetzelfde team, samen met de klant, met telkens weer de focus op hoe we de volgende brug nog veiliger, duurzamer en efficiënter konden renoveren.’

Samenwerking, duurzaamheid en datamanagement

Flamink legt uit dat de aanpak bij deze tevreden klant leidde tot het verwerven van een vervolgcontract voor de natte kunstwerken in Oost-Nederland. ‘Beslissende factoren waren samenwerking, duurzaamheid en datamanagement. We trekken samen met de klant en vaste ketenpartners op. Door de lange contractduur en het repeterende karakter kunnen we ook hier steeds duurzamer werken, bijvoorbeeld door steeds meer elektrische machines in te zetten om de stikstofuitstoot te verlagen. Ook activiteiten als gras maaien verduurzamen we. Door het afval eruit te halen, houden we schoon gras over als bouwsteen voor bijvoorbeeld papier, composiet of isolatiemateriaal. Met data kunnen we het energieverbruik van installaties verlagen en het onderhoud verbeteren. Met zoveel kennis in huis en bij onze partners kunnen we bedachte oplossingen heel snel toepassen.’

‘We helpen klanten om een goede afweging te maken tussen de beschikbaarheid van de infrastructuur, mogelijke risico’s en aanvaardbare kosten, in combinatie met duurzaamheid.’

Plannen, organiseren en vooruitdenken

Het onderhouden van kunstwerken zoals sluizen en tunnels – bijvoorbeeld de Sluiskiltunnel, de Westerscheldetunnel en de Victory Boogie Woogietunnel in Den Haag – vraagt om een vooraf heel doordachte aanpak. Flamink licht toe: ‘Je kunt maar drie tot vier keer per jaar deze tunnels in tijdens een buitendienststelling. Dan moet je goed bedenken hoe je het onderhoud mobiliseert in die paar weekenden. Dat is een complexe puzzel. Je moet kunnen plannen, organiseren en vooruitdenken en dat kunnen onze specialisten. Zij verzamelen historische data van soortgelijke objecten en gebruiken voorspelmodellen voor een nog betere afweging van scenario’s.’

Partners in vooruitgang

Een onderhoudscontract duurt altijd meerdere jaren. BAM Infra Nederland investeert in de relatie met de klanten en verdiept zich in de opgave en de risico’s. Wat wil de klant bereiken? Wat speelt er in het gebied? Wat zijn de risico’s? Klanten willen zeker weten dat hun infrastructuur beschikbaar is en een kunstwerk als een brug veilig is en blijft. ‘Neem luchthaven Schiphol’, vervolgt Flamink. ‘Wij onderhouden daar langjarig de landzijdige infrastructuur. Bereikbaarheid van de luchthaven is cruciaal, dat staat voorop. De BAM-onderdelen die op Schiphol samenwerken, hebben één unieke datahub ontwikkeld om beter en sneller informatie uit te wisselen. Ook zetten wij tal van duurzame oplossingen in die wij in huis hebben om bij te dragen aan de duurzame doelstellingen van Schiphol. Een langjarig project vraagt ook flexibiliteit. Samen met de luchthaven hebben we tijdens de coronaperiode de basisopgave kleiner gemaakt, zonder risicobeheersing en duurzaamheid uit het oog te verliezen. Een open houding en schouder aan schouder samenwerken met de klant is het fundament van assetmanagement.’

Inzicht voor optimaal onderhoud

‘We helpen klanten om een goede afweging te maken tussen de beschikbaarheid van de infrastructuur, mogelijke risico’s en aanvaardbare kosten, in combinatie met duurzaamheid’, zegt Flamink tot slot. ‘We maken een analyse op basis van data en met kunstmatige intelligentie. Daarmee werken we verschillende onderhoudsconcepten uit. Met onze data-analyse en adviezen stellen we de klant in staat om de juiste onderhoudsbeslissingen te nemen op de middellange en lange termijn.’ 

‘Preventief, gepland onderhoud bespaart kosten en beperkt de overlast voor het verkeer en de omwonenden. Het geeft daarnaast budgettaire voorspelbaarheid. Als je alle aspecten inzichtelijk maakt, weet de klant welke keuzes hij kan maken. Het is onze taak om, samen met de klant, de kwaliteit en beschikbaarheid van de infrastructuur hoog te houden en de levensduur duurzaam te verlengen, met minimale kosten en minimale impact. En dat doen we met heel veel plezier.’

Deel op social media