Een frisse blik op duurzaamheid

Met hun frisse blik en creatieve brein kunnen studenten veel betekenen voor de duurzaamheidstransitie. We gingen in gesprek met Kevin Tuinte, derdejaars student werktuigbouwkunde aan Hogeschool Windesheim. Op de campus van Windesheim hebben wij gebouw H gesloopt en maar liefst 98 procent van het gebouw hergebruikt. Onder andere in de nieuwe rondweg. Tijdens een schoolproject heeft Kevin samen met medestudenten een idee uitgewerkt hoe wij als BAM nóg efficiënter een materialenpaspoort kan opstellen. 

1.650 ton bestratingsmaterialen hergebruikt

Met de sloop van gebouw H op de Windesheim campus kwamen 1.650 ton bestratingsmaterialen vrij. De grootste CO2-besparing realiseerden we door de straatstenen een-op-een her te gebruiken. Deze plaatsten we in de rijbanen rond parkeerplaats P1. Van een gedeelte van dit materiaal, zo’n 350 ton, maakten we nieuwe betonstraatstenen voor in de nieuwe rondweg. Kevin ziet dat hergebruik terugkomt in zijn studie. ‘Ik vind het goed dat er hergebruikt wordt. In principe moet je alles wat je in een gebouw stopt eruit kunnen halen. Daar is nog wel winst te behalen door het opstellen van goede, gedetailleerde beschrijvingen. Wij werken steeds meer met modulair bouwen. Door een reeks standaardproducten te ontwerpen, is het eenvoudiger om deze te hergebruiken.’

Efficiëntere materialenpaspoorten

Vanaf 2022 kunnen we voor al onze projecten een materialenpaspoort maken. In dit paspoort staat beschreven welke materialen bij de bouw zijn gebruikt en hoe ze zijn verwerkt. Hierdoor kunnen we eenvoudiger na einde levensduur de materialen hergebruiken. Het maken van een materialenpaspoort is complex en er zit veel software en registratie achter. Kevin is bekend met het opstellen van zo’n paspoort voor machines. ‘In de bouwwereld worden vaak 2D-tekeningen gemaakt voor een materialenpaspoort. Dit geeft een plat beeld waarbij de afmetingen niet duidelijk zichtbaar zijn. Daarnaast kan niet iedereen zo’n tekening lezen. ‘Ik ben gewend om een materialenpaspoort op te stellen in een 3D-tekening. Het voordeel daarvan is dat je meteen ziet wat het is en waar het ligt. Ook de verhoudingen zijn veel duidelijker zichtbaar. Een deel van het gesloopte gebouw op Windesheim is hergebruikt in de nieuwe rondweg. Ik heb, samen met een groep medestudenten, de rondweg nagetekend in een 3D-tekening. De verschillende materialen die zijn gebruikt, zijn aanklikbaar in de 3D-tekening. Vervolgens hebben we het 3D-tekenprogramma gekoppeld aan een Excel-bestand. Zo heb je in één overzicht een lijst van alle gebruikte materialen.’

‘Het is goed om met duurzaamheid bezig te zijn. Heel veel dingen kunnen anders. Maar het moet wel uitvoerbaar zijn’

Focus op duurzaamheid 

Ook duurzaamheid komt terug in de studie van Kevin. Zo heeft hij les gekregen over Sustainable Development Goals (SDG’s), de werelddoelen voor duurzame ontwikkeling . En in zijn stageopdracht was een paraaf opgenomen om een duurzaamheidsaspect erin te verwerken. Ook had hij een studieboek dat ging over duurzaam ontwikkelen. ‘Het is goed om met duurzaamheid bezig te zijn. Heel veel dingen kunnen anders. Maar het moet wel uitvoerbaar zijn. En mensen moeten wel echt meer de noodzaak ervan inzien om anders te handen. We kunnen veel stappen zetten om afval te beperken en energieverlies tegen te gaan. Al maak ik me geen zorgen om het klimaat, we moeten niet stil gaan zitten. Maar je ziet dat iedereen al stappen zet. Zo hebben we thuis zonnepanelen en scheiden we afval. Zo doet iedereen iets. En die stappen zijn niet alleen goed. Ze leveren vaak ook winst voor jezelf op. Wel denk ik dat het belangrijk is om niet teveel regels op te leggen. Dan komt er weerstand, net als bij het Landbouwakkoord.’

Deel op social media