Voortgang werkzaamheden nieuwe provinciale weg N346 in Lochem

In opdracht van provincie Gelderland leggen we de nieuwe provinciale weg N346 Schakel Achterhoek-A1 aan in de gemeente Lochem. Hiermee verbeteren we de bereikbaarheid, veiligheid en de ruimtelijke kwaliteit van de leefomgeving. Dit doen we in verschillende fasen. Onderdeel van de eerste fase is de 9-daagse afsluiting tussen Lochem en de A1. Deze is vrijdag 21 juli gestart.

Betere doorstroming

Bij Lochem ontbreekt een doorgaande route voor het regionale verkeer tussen de A1 en de Achterhoek. Daarom leggen we in opdracht van provincie Gelderland deze nieuwe provinciale weg aan vanaf de Rengersweg (N332) tot aan de Nettelhorsterweg (N825). Deze doorgaande weg met wegnummer N346 vormt de schakel tussen de Achterhoek en de A1. Het zorgt voor een betere doorstroming van het regionale verkeer van en naar de Achterhoek en de stad Lochem.

Werkzaamheden eerste fase

In verschillende fasen leggen we de N346 Schakel Achterhoek-A1 aan. Het eerste deel van deze nieuwe provinciale weg vanaf het kruispunt Kwinkweerd-Rengersweg tot aan de Twentse Kabel Fabriek (TKF)  is begin augustus 2023 klaar. Tijdens de 9-daagse afsluiting leggen we de volledig nieuwe provinciale weg van circa 1.8 km aan inclusief twee nieuwe kruispunten met verkeerslichten.  

Groter kruispunt

Het kruispunt Kwinkweerd-Rengersweg (N346-N332) maken we aanzienlijk groter. Dat is noodzakelijk om het verkeer vanaf de nieuwe provinciale weg straks goed op het kruispunt te laten doorstromen. We voorzien het kruispunt van meerdere nieuwe opstelstroken. Daarnaast vervangen we de complete verhardingsconstructie, plaatsen een nieuwe duiker van 1.70 meter, bouwen het bestaande spoorviaduct om voor de nieuwe rijstrookindeling en leggen de nieuwe verkeerslichten aan.

Opvolgende fasen

Na de 9-daagse starten we met de aanleg van de parallelweg en het trottoir voor het bedrijventerrein Kwinkweerd. Dan wordt dit gebied ook ingericht met bomen en beplanting. Inmiddels zijn we ook begonnen om de brug over het Twentekanaal en het ongelijkvloerse fiets- voetgangersviaduct te maken. Na de zomer starten we ook in het laatste tracédeel met de aanleg van een grote duiker en faunapassage.

Zo min mogelijk hinder

Er is bewust voor gekozen om de overlast te concentreren gedurende de 9-daagse periode  in  de zomervakantie om de hinder tot een minimum te beperken. Er zijn diverse omleidingsroutes ingesteld. Door de werkzaamheden goed op elkaar af te stemmen, blijft de regio bereikbaar. Hinder als gevolg van extra reistijd is helaas niet te voorkomen.

Spoorviaduct

Vooruitlopend op de aanleg van het nieuwe kruispunt verbreedden we in één nacht het spoorviaduct in de Rengersweg. Hiervoor plaatsten we onder meer liggers over het spoor. Dit gebeurde in een buitendienststelling van het spoor, een afsluiting van de Provinciale weg N332 en een tijdelijke afsluiting van de aanwezige 150kV hoogspanningsverbinding van TenneT. Allemaal gelijktijdig nodig om de werkzaamheden beheerst en veilig uit te kunnen voeren.

Nieuwe provinciale weg N346

De bijna 4 kilometer nieuwe provinciale weg krijgt een aantal kruispunten en een brug over het Twentekanaal. Daarnaast leggen we een nieuwe fiets- en voetgangersbrug aan tussen de bestaande Lochemse brug en het station. Nadat we de werkzaamheden hebben afgerond zijn we vijftien jaar lang verantwoordelijk voor het onderhoud aan de kunstwerken en de zonnepanelen. De verwachting is dat we de werkzaamheden in 2025 hebben afgerond.

 

Deel op social media