Hoogspanningssnelweg Eemshaven naar Groningen in gebruik genomen

Drie jaar lang dragen we al bij aan de bouw van de 40 kilometer lange elektriciteitsverbinding van 380.000 Volt (380kV). Voor een duurzame energietransitie in Nederland. Vandaag een mooie mijlpaal in onze werkzaamheden voor TenneT! De nieuwe hoogspanningsverbinding tussen Eemshaven en hoogspanningsstation Vierverlaten, bij de stad Groningen, is feestelijk in gebruik genomen.

 

Nieuwe 380 kV-verbinding voor TenneT

Voor de aanleg van de 380 kV-hoogspanningsverbinding ten westen van het Boterdiep (van Vierverlaten tot aan Bedum) zorgden wij dat de masten, waar steeds 300 à 350 meter tussen zit, goed bereikbaar waren. Hiervoor maakten wij bouwwegen met circa 40.000 betonplaten op zand door de landerijen. Daarnaast verzorgden wij het hei- en betonwerk voor de fundaties. Onder de zware hoekmasten maakten we fundaties met een diameter van 16 meter, onder de tussenmasten fundaties met een diameter van 8 meter. Vervolgens stortten we beton in de poeren. In totaal bijna 20.000 m3 beton. Zo verschoven we steeds per mast als een treintje door met de bovengenoemde werkzaamheden. Ook coördineerden wij het werk met andere betrokken aannemers voor de bouw van de masten, het inhangen van de stroomgeleiders en de (tijdelijke) ondergrondse kabels. Als laatste zorgen we voor het weghalen van de bouwwegen en het cultuurtechnisch herstel van de percelen.

'Het bouwproject is bijzonder goed verlopen. De samenwerking met onze aannemers verliep uitstekend. Veel oog voor veilig werken en omgevingsbewustzijn. Als groot bouwproject ben je te gast in het gebied en zo hebben we geacteerd. Dan is het mooi om vanuit de omgeving veel waardering te krijgen voor onze performance’.

Klaas Bakker, Program Director Area Noord Grote Project TenneT

Belangrijke ‘snelweg’

De nieuwe hoogspanningsverbinding is van groot belang voor elektriciteitstransport vanaf Eemshaven. Dit gebied is de afgelopen jaren uitgegroeid tot een energieknooppunt van nationaal en internationaal belang met elektriciteitscentrales, wind- en zonneparken, én met verbindingen naar alle windstreken. Zo komen hier de hoogspanningskabels uit Denemarken en Noorwegen en van windparken op de Noordzee aan land. De komende jaren zal de omvang van het energietransport in deze regio verder groeien. Tegelijk met de nieuwe verbinding is het nieuwe 380 kV-hoogspanningsstation bij Vierverlaten in bedrijf gegaan. Van hieruit verdeelt TenneT elektriciteit naar hoogspanningsverbindingen met andere delen van Groningen, Drenthe. Friesland en de netten van de regionale netbeheerder Enexis.

‘Van begin af aan was ons team gericht op de mensen in het gebied. Wij zijn hier te gast en moeten zorgvuldig omgaan met iedereen die er woont. Mijn hele team bestond uit mensen die in deze omgeving wonen. Wij spreken de taal, kennen de zorgen en weten wat er in de regio speelt. Het resultaat: tevreden bewoners, grondeigenaren en ook nog eens heel leuk werk. In de afgelopen vier jaar hebben we slechts twee keer een klacht ontvangen. Daar ben ik trots op.’

Johan Brouwer, projectleider bij BAM Infra Nederland
Hoogspanningssnelweg Eemshaven naar Groningen in gebruik genomen

Deel op social media