Esri Special Achievement Award

Esri Special Achievement Award

Op 7 juli 2023 stapten Jeroen Lieverdink en Huub Zwart (beiden afdeling GIS van BAM Infra Nederland) op het vliegtuig richting Amerika. Met als doel: de Esri Special Achievement Award voor onze GIS-activiteiten in ontvangst nemen tijdens de Esri User Conference 2023.

Digitalisering is één van de drie strategische speerpunten van BAM. Door in alle bouwfasen bewust in te zetten op digitalisering kunnen wij veilige, duurzame en winstgevende projecten blijven ontwikkelen en bouwen. Het gebruik van GIS is daarbij belangrijk. Jeroen Lieverdink: ‘Bij GIS denk je aan databases met tabellen, kolommen en véél informatie. Maar GIS is meer dan dat. De afkorting GIS zegt het al: Geografisch Informatie Systeem. Door de informatie geografisch in een kaart weer te geven, kun je de informatie ook echt zien, in de juiste context plaatsen en er een visuele analyse op los laten. Daarnaast kun je verschillende informatielagen boven op elkaar leggen. Denk aan informatie over bodemvervuiling of kabels en leidingen databases. Zo kun je gemakkelijker connecties leggen. Dat haal je echt niet uit een tabel. Handig voor ons én onze opdrachtgevers.’

Waarom een Esri Special Achievement Award?

Dat leverancier Esri ons een Special Achievement Award uitreikt, is bijzonder. Nederland staat op nummer 5 in de GIS-wereld. Deze award betekent erkenning en waardering voor ons werk. Maar waarvoor hebben we deze award precies ontvangen? 

Huub Zwart: ‘Afgelopen jaar hebben we gewerkt aan een GeoPortaal concept waarmee we voor onze projecten passende geografische informatie kunnen aanvragen met raadpleeg-, inwin- en beheerfunctionaliteit. Zo laagdrempelig mogelijk geautomatiseerd verzamelen en ontsluiten van informatie. Alle benodigde basisgegevens zitten al in het systeem, daarna alleen nog de ontwerp- en andere projectgegevens toevoegen. Dit GeoPortaal is snel operationeel, qua toegang en datasets volledig in beheer bij het project en de kosten in overeenstemming met aard en omvang van het gebruik.’

Jeroen Lieverdink: ‘Mijn GIS-collega’s en ik zijn er enorm trots op dat wij in navolging van Schiphol, het Kadaster, ProRail en Port of Rotterdam, deze bijzondere prijs in ontvangst hebben mogen nemen. Esri reikt deze awards uit aan gebruikerssites over de hele wereld om uitstekend werk met GIS-technologie te erkennen. Mooi dat wij nu ook bij dat rijtje horen.’

Nieuwe rol voor de afdeling GIS

Deze nieuwe ontwikkeling betekent voor de afdeling GIS dat hun inhoudelijke taken en financiële huishouding verschuiven van consultancy georiënteerd naar oplossings- en software georiënteerd. 
Huub Zwart: ‘Wij leiden nu collega’s van andere BAM onderdelen op, zodat ze zelf meteen aan de slag kunnen. Op een laagdrempelige manier, zonder kosten van een GIS-specialist. Een win-win situatie, want zo leiden wij onze eigen GIS-ambassadeurs binnen BAM op en kunnen we ons focussen op de ontwikkeling van GIS in de toekomst.’
 

Lees ook het bericht van Esri

Deel op social media